TRABZON-MUTFAK-DEKORASYON

iNGiLiZCE TURKCE KELiME YAZILISI OKUNUSU ANLAMI YENİ İNGiLiZCE TURKCE CUMLELER TIKLAYINIZ...


 1. Abandon ebandın TERK ETMEK
 2. Ability ebılıti YETENEK
 3. Able eybıl MUKTEDİR
 4. Aboard ebord (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
 5. About ebaut 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
 6. Above ebav YUKARIDAKİ
 7. Abroad ebrod YURT DIŞI
 8. Absence ebsıns YOKLUK
 9. Absent ebsınt 1.YOK 2.EKSİK
 10. Absolute ebsolut MUTLAK, KESİN
 11. Absurd ebzörd SAÇMA
 12. Accept eksept KABUL ETMEK
 13. Accident eksidınt KAZA
 14. Accommodate ekomodeyt YERLEŞTİRMEK
 15. Accommodation ekomıdeyşın KONAKLAMA YERİ
 16. Accompany ekampıni EŞLİK ETMEK
 17. According To ekording tu GÖRE
 18. Account ekaunt HESAP
 19. Accurate ekürıt DOĞRU, HATASIZ
 20. Accuse ekküz SUÇLAMAK
 21. Ache eyk AĞRI
 22. Acquaint ekueynt TANIMAK,BİLMEK
 23. Across ekros 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA
 24. Act ekt 1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK
 25. Active ektiv ETKİN, FAAL
 26. Actor ektır ERKEK OYUNCU
 27. Actress ektrıs KADIN OYUNCU
 28. Actual ekçuıl GERÇEK
 29. Add ed TOPLAMAK,EKLEMEK
 30. Address edres ADRES
 31. Administration edminıstreyşın İDARE
 32. Admire edmayr BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
 33. Admit edmit 1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK
 34. Adult edalt YETİŞKİN
 35. Advance edvens 1.İLERİ 2.AVANS
 36. Advanced edvensd GELİŞMİŞ
 37. Advantage edventıc AVANTAJ
 38. Adventure edvençur MACERA
 39. Advertise edvırtayz REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
 40. Advice edvays TAVSİYE
 41. Advise edvayz TAVSİYE ETMEK
 42. Aerial eriyıl ANTEN
 43. Aeroplane eıropleyn UÇAK
 44. Affair effeyır 1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
 45. Affect efekt ETKİLEMEK
 46. Afford eford SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
 47. Afraid efreid KORKMAK
 48. After aftır SONRA
 49. Afternoon aftırnuun ÖĞLEDEN SONRA
 50. Afterwards aftırvördz (bir olaydan) SONRA
 51. Again egein BİR DAHA;YİNE
 52. Against egeinst KARŞI, ZIT
 53. Age eyc 1.YAŞ 2.ÇAĞ
 54. Aged eycd YAŞINDA
 55. Agency eycınsi ACENTE
 56. Agent eycınt TEMSİLCİ, ARACI
 57. Aggressive egresiv SALDIRGAN, KAVGACI
 58. Ago ego ÖNCE
 59. Agree egrii ANLAŞMAK
 60. Agreement egriimınt ANLAŞMA
 61. Agriculture egrikalçır TARIM
 62. Ahead ehed ÖNDE
 63. Aid eyd YARDIM
 64. Aim eym 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
 65. Air eyr 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
 66. Alarm alarm ALARM
 67. Algebra alcebra CEBİR
 68. Alike elaık HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
 69. Alive elaıv YAŞAMAK,CANLI
 70. All ol 1.HEP 2.TÜM 3.HER
 71. All Right ol rayt 1.TAMAM 2.EVET
 72. Alliance elayıns BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
 73. Alligator aligeytır TİMSAH
 74. Allow elov İZİN VERMEK
 75. Almost olmost HEMEN HEMEN
 76. Alone elon 1.YALNIZ 2.TEK
 77. Along elong 1.BOYUNCA 2.İLERİ
 78. Aloud elaud SESLİ
 79. Already olredi AZ ÖNCE, ZATEN
 80. Also olso HEM DE
 81. Although oldo 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
 82. Altogether oltugedır TÜMÜYLE, HEP BERABER
 83. Always olveys HER ZAMAN
 84. Amaze emeyz ŞAŞIRTMAK
 85. Ambassador embesedır BÜYÜKELÇİ
 86. Ambition embişın HIRS
 87. Ambush embuş TUZAK
 88. Among emong ARASINDA
 89. Amount emaunt MİKTAR
 90. Amuse emüuz GÜLDÜRMEK
 91. And end VE
 92. Angry engri KIZGIN
 93. Animal enimıl HAYVAN
 94. Ankle enkl AYAK BİLEĞİ
 95. Anniversary enivörsıri YILDÖNÜMÜ
 96. Announce enauns BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
 97. Annoy enoy RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
 98. Annual enyuıl YILLIK
 99. Another enadır DİĞER, BİR BAŞKA
 100. Answer ensır YANIT
 101. Bald bold KEL
 102. Ball bol 1.TOP 2.BALO
 103. Ballerina belıriinı BALERİN
 104. Ballet baley BALE
 105. Balloon baluun BALON
 106. Ban ben YASAK
 107. Banana bınana MUZ
 108. Band bend 1.BANT (şerit) 2.BANDO
 109. Bank benk BANKA
 110. Banker benkır BANKA YÖNETİCİSİ, BANKER
 111. Banknote benknot KAĞIT PARA
 112. Bankrupt benkrapt İFLAS
 113. Bar bar 1.ÇUBUK 2.BAR
 114. Bare beyr ÇIPLAK, BOŞ
 115. Bargain bargın 1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEPİR
 116. Barrel berıl 1.VARİL 2.NAMLU
 117. Base beys 1. TABAN 2.ÜS
 118. Basement beysmınt BODRUM
 119. Basin beysn KAZAN
 120. Basket baskıt SEPET
 121. Bath bath YIKANMAK
 122. Bathe beth YIKAMAK (bedenin bir bölümünü)
 123. Battle betl SAVAŞ, MUHAREBE
 124. Bay bey KOY
 125. Beach biiç SAHİL
 126. Bean biin FASULYE
 127. Bear beır 1.TAŞIMAK, DAYANABİLMEK 2.AYI
 128. Beard bıed SAKAL
 129. Beast biist CANAVAR
 130. Beat biit 1.VURMAK 2.YENMEK
 131. Beautiful büutiful GÜZEL
 132. Beauty büuti GÜZELLİK
 133. Because bikoz ÇÜNKÜ
 134. Become bıkam GELİŞMEK, DEĞİŞMEK
 135. Bed bed YATAK
 136. Bee bii ARI
 137. Beef biif DANA ETİ
 138. Beer biır BİRA
 139. Beetle biitl HAMAMBÖCEĞİ
 140. Before bifor ÖNCE
 141. Beg beg DİLENMEK
 142. Begin begın BAŞLAMAK
 143. Behave biheyv DAVRANMAK
 144. Behind bihaynd ARKADA, GERİDE
 145. Being biing VARLIK
 146. Believe bıliiv İNANMAK
 147. Bell bel ZİL, ÇAN
 148. Belong bilong AİT OLMAK
 149. Below bilov ALTTA, AŞAĞIDA
 150. Belt belt KEMER
 151. Bench benç 1.TEZGAH 2.BANK
 152. Bend bend EĞMEK, EĞİLMEK
 153. Beneath bınith ALTINDA
 154. Benefit benıfit YARARI OLMAK
 155. Berry beri KÜÇÜK ÇEKİRDEKSİZ MEYVE
 156. Beside bisayd YANINDA
 157. Besides bisaydz HEM DE
 158. Best best EN İYİ
 159. Bet bet İDDİA ETMEK, İDDİAYA GİRMEK
 160. Better better DAHA İYİ
 161. Between bitviin ARASINDA
 162. Beyond biyand ÖTESİNDE
 163. Bicycle baysikl BİSİKLET
 164. Big big BÜYÜK
 165. Bike bayk BİSİKLET
 166. Bill bil 1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ)
 167. Bin bin KAP
 168. Bind baynd BAĞLAMAK
 169. Bird börd KUŞ
 170. Birth börth DOĞUM
 171. Biscuit biskit BİSKÜVİ
 172. Bishop bişıp PİSKOPOS
 173. Bit bit 1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLİ
 174. Bite bayt ISIRMAK
 175. Black blek SİYAH
 176. Blame bleym SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK
 177. Blank blenk BOŞLUK
 178. Blanket blenkıt BATTANİYE
 179. Blast blast PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK
 180. Bless bles (Tanrı'dan) KORUNMASINI DİLEMEK, TAKDİS
 181. Blind blaynd KÖR
 182. Block blok BLOK
 183. Blood blad KAN
 184. Bloom bluum ÇİÇEK, ÇİÇEK AÇMAK
 185. Blow blou ÜFLEMEK, PATLAMAK
 186. Blue blu 1. MAVİ 2.MUTSUZ
 187. Bluff blaf BLÖF
 188. Board boord BİNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL
 189. Boast boust ÖVÜNMEK
 190. Boat bout BOT;SANDAL
 191. Body badi GÖVDE;VÜCUT
 192. Boil boıl KAYNAMAK
 193. Bold bould CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs.
 194. Bomb bomb BOMBA
 195. Bone boun KEMİK
 196. Bonfire bonfayır MEYDAN ATEŞİ, ŞENLİK ATEŞİ
 197. Book buk KİTAP
 198. Book buk YER AYIRTMAK
 199. Border bordır SINIR
 200. Bore bor CAN SIKMAK
 201. Ceremony serımıni SEREMONİ
 202. Certain sörtın KESİN,BELİRLİ, EMİN OLMAK
 203. Certainly sörtınli KUŞKUSUZ
 204. Certificate sertıfıkeyt SERTİFİKA
 205. Chain çeyn ZİNCİR
 206. Chair çeır İSKEMLE
 207. Chairman çeırmen YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 208. Chalk çolk TEBEŞİR
 209. Challenge çalınc MEYDAN OKUMA
 210. Champion çempiın ŞAMPİYON
 211. Championship çempiınşip ŞAMPİYONA
 212. Chance çens ŞANS, FIRSAT
 213. Change çeync 1.DEĞİŞMEK 2.DEĞİŞİM 3.BOZUK PARA
 214. Character kerıktır KİŞİLİK
 215. Charge çarc 1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK
 216. Charm çarm ÇEKİCİLİK
 217. Charming çarming ÇEKİCİ
 218. Chatter çetır GEVEZELİK YAPMAK
 219. Cheap çiip UCUZ
 220. Cheat çiit 1.HİLECİ 2.HİLE YAPMAK, KOPYA ÇEKMEK
 221. Check çek KONTROL ETMEK
 222. Cheer çiır 1.NEŞE 2.COŞTURMAK
 223. Cheese çiiz PEYNİR
 224. Chemical kemıkl KİMYASAL
 225. Cherry çeri KİRAZ
 226. Chess çes SATRANÇ
 227. Chewing-Gum çuving gam SAKIZ
 228. Chicken çikın PİLİÇ
 229. Chief çif ŞEF
 230. Child çayld ÇOCUK
 231. Childhood çayldhuud ÇOCUKLUK
 232. Chin çin ÇENE
 233. Choose çuz SEÇMEK
 234. Christian krisçın HIRİSTİYAN
 235. Church çörç KİLİSE
 236. Cigarette sigıret SİGARA
 237. Cinema sinıma SİNEMA
 238. Circle sörkl 1.ÇEMBER 2.GRUP (ÇEVRE)
 239. Circular sörkulır YUVARLAK, ÇEMBERSEL, SİRKÜLER (imza v.b)
 240. Circumstances sörkımstansıs DURUM, VAZİYET
 241. Circus sörkıs SİRK
 242. Citizen sitizn YURTTAŞ
 243. City siti KENT;SİTE
 244. Civic sivik 1.KENTE AİT 2.'CIVIC DUTY': YURTTAŞLIK GÖREVİ
 245. Civil sivl SİVİL
 246. Claim kleym İLERİ SÜRMEK, SAVLAMAK
 247. Clasp klasp SIKICA TUTMAK
 248. Class klas SINIF
 249. Classic klesik KLASİK
 250. Clean kliin 1.TEMİZLEMEK 2.TEMİZ
 251. Clear kliır 1.AÇIK, BERRAK, ANLAŞILAN 2.(ortalığı) TOPLAMAK
 252. Clerk klark MEMUR
 253. Clever klevır AKILLI
 254. Climb klaymb TIRMANMAK, YÜKSELMEK
 255. Cloakroom kloukrum VESTİYER, TUVALET
 256. Clock klok SAAT
 257. Close klous YAKIN
 258. Close klouz 1.SON 2.KAPALI 3.KAPATMAK
 259. Clothes klouthz GİYSİLER (her zaman çoğuldur )
 260. Cloud klaud BULUT
 261. Club klab 1.KLÜP 2.(kağıt oyunlarında) SİNEK
 262. Coach kouç 1.ANTRENÖR 2.YOLCU VAGONU 3.ŞEHİRLERARASI OTOBÜS
 263. Coal kol KÖMÜR
 264. Coat kout PALTO
 265. Cobweb kobveb ÖRÜMCEK AĞI
 266. Coconut kokonat HİNDİSTAN CEVİZİ
 267. Coffee kafi KAHVE
 268. Coffin kofin TABUT
 269. Coin koin MADENİ PARA
 270. Cold kould SOĞUK
 271. Collar kolır YAKA, TASMA
 272. Collect kolekt TOPLAMAK
 273. Colour kalır RENK
 274. Comb kom TARAK
 275. Come kam GELMEK
 276. Comfort kanfırt KONFOR ,RAHAT
 277. Comfortable kanfırtıbıl KONFORLU
 278. Command komand KUMANDA ETMEK
 279. Commence kımens BAŞLAMAK
 280. Commercial kımörşıl 1.TİCARİ 2.REKLAM ( filmi )
 281. Common kamın 1.AVAM, BASİT, SADE 2.ORTAK ,MÜŞTEREK
 282. Community komüniti TOPLUM
 283. Company kampany 1.ŞİRKET, KUMPANYA 2.BERABERLİK, ARKADAŞLIK
 284. Comparatively kımpırativli MUKAYESELİ OLARAK
 285. Compare kımpeyr MUKAYESE ETMEK
 286. Compass kampıs 1.PUSULA 2.PERGEL
 287. Compete kımpiit YARIŞMAK
 288. Competition kompitişn 1.YARIŞMA 2.REKABET
 289. Complain kımpleyn YAKINMAK, ŞİKAYET ETMEK
 290. Complete kımpliit BÜTÜN, TÜM, TAMAMI, BİTMİŞ
 291. Compliment komplimınt İLTİFAT, KOMPLİMAN, HEDİYE
 292. Compound kompaund BİRLEŞİK, BİLEŞİK
 293. Concern konsörn 1.İLGİLENDİRMEK 2.ÜZÜLMEK
 294. Concert kansıt KONSER
 295. Conclude konkluud 1.SONUCA ULAŞMAK 2.KARAR VERMEK
 296. Condition kındişın DURUM, ŞART
 297. Confess kınfes İTİRAF ETMEK
 298. Confidence konfidıns GÜVEN
 299. Confuse kınfüuz (kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK
 300. Congratulate kongraçuleyt KUTLAMAK
 301. December dısembır ARALIK (ayı)
 302. Decide disayd KARAR VERMEK
 303. Decision dısijn KARAR
 304. Declare dikleır AÇIKLAMAK
 305. Decorate dekıreyt DÖŞEMEK, DEKORE ETMEK
 306. Deed diid 1.EYLEM 2.TAPU
 307. Deep diip DERİN
 308. Deer diır GEYİK
 309. Defeat dıfiit KAYBETMEK (oyunda,savaşta,vs.)
 310. Defence difens SAVUNMA, DEFANS
 311. Defend difend SAVUNMAK
 312. Definite defınit KESİN, BELİRLİ
 313. Degree dıgrii DERECE
 314. Delay dıley GECİKTİRMEK, ERTELEMEK
 315. Delicate delikıt NAZİK
 316. Delicious dılişıs LEZZETLİ
 317. Delight dılayt HOŞNUTLUK
 318. Delightful dılaytful HOŞNUT EDİCİ
 319. Deliver delivır DAĞITMAK, DAĞITIM
 320. Demand dimend İSTEK, TALEP, İHTİYAÇ
 321. Demolish dımoliş YIKMAK, PARÇALAMAK
 322. Demonstrate demonstreyt AÇIKÇA GÖSTERMEK, DEMONSTRE ETMEK
 323. Demonstration demonstreyşın GÖSTERİ
 324. Dentist dentist DİŞÇİ
 325. Deny dınay İNKAR ETMEK, YALANLAMAK
 326. Depart dıpart AYRILMAK
 327. Department dıpartmınt BÖLÜM;DEPARTMAN
 328. Depend dıpend BAĞIMLI OLMAK, İHTİYACI OLMAK
 329. Deposit dıpozıt DEPOZİT
 330. Depress dıpres BUNALTMAK
 331. Depth depth DERİNLİK
 332. Describe dıskrayb TANIMLAMAK, BETİMLEMEK
 333. Desert dezırt 1.ÇÖL 2.TERK ETMEK(haksız yere)
 334. Deserve dızörv HAKKETMEK, LAYIK OLMAK
 335. Design dızayn DİZAYN
 336. Desire dızayr ARZU
 337. Desk desk SIRA;MASA
 338. Despair dıspeır ÜMİTSİZLİK
 339. Dessert dızört TATLI (yiyecek)
 340. Destroy dıstroy YIKMAK
 341. Destruction dıstrakşın YIKIM
 342. Detail diteyl AYRINTI, DETAY
 343. Determined dıtörmind AZİMLİ
 344. Develop dıvelop GELİŞMEK, BÜYÜMEK, RESİM BASMAK
 345. Development dıvelopmınt GELİŞME
 346. Devil devl ŞEYTAN
 347. Dial dayıl 1.GÖSTERGE 2.TELEFON ETMEK
 348. Diamond daymınd 1.ELMAS 2.KARO (kağıt oyunlarında)
 349. Diary dayri GÜNLÜK, AJANDA
 350. Dictator dıkteytır DİKTATÖR
 351. Dictionary dikşınri SÖZLÜK
 352. Die day ÖLMEK
 353. Difference difrıns AYIRIM, FARK
 354. Different dıfrınt FARKLI
 355. Difficult dıfıkılt ZOR
 356. Dig dig KAZMAK
 357. Dinner dinır AKŞAM YEMEĞİ
 358. Diploma dıploumı DİPLOMA
 359. Diplomat dıplımat DİPLOMAT
 360. Direct dırekt 1.DİREKT 2.YÖNLENDİRMEK, YOL VERMEK
 361. Direction dırekşn YÖN
 362. Director dırektır DİREKTÖR
 363. Dirt dört KİR
 364. Dirty dörti KİRLİ
 365. Disadvantage disadvantıc DEZAVANTAJ
 366. Disagree disıgrii ANLAŞAMAMAK, UYUŞMAMAK
 367. Disappear disıpiır GÖZDEN KAYBOLMAK
 368. Disappoint disıpoint HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK
 369. Disc disk DİSK
 370. Disc-Jockey disk cokey DİSCOKEY
 371. Discipline disiplin DİSİPLİN
 372. Discover diskavır KEŞFETMEK
 373. Discuss dıskas TARTIŞMAK
 374. Disease diziiz HASTALIK
 375. Dish diş 1.TABAK ÇANAK,BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK
 376. Dismiss dismis KOVMAK, YOL VERMEK, SAL VERMEK
 377. Disobey disıbey İTAAT ETMEMEK
 378. Display displey GÖSTERMEK
 379. Dispose dispouz ATMAK, BIRAKMAK, ORTAYA ÇIKARMAK
 380. Dispute dıspüut ANLAŞMAZLIK
 381. Distance distıns UZAKLIK
 382. Distant distınt UZAK
 383. Distinct distinkt AÇIK, ÖZEL, FARKLI
 384. Distinguish distinguwiş AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )
 385. Distribute distribüut DAĞITMAK
 386. District distrikt BÖLGE (toprak,ülke)
 387. Disturb distörb RAHATSIZ ETMEK
 388. Divide divayd BÖLMEK, PAYLAŞTIRMAK
 389. Division divijn BÖLÜM
 390. Dizzy dizi BAŞ DÖNMESİ
 391. Do do YAPMAK
 392. Dock dok 1.TERSANE(gemi) 2.SANIK İSKEMLESİ 3.DOK
 393. Doctor daktır DOKTOR
 394. Document dokümınt DOKÜMAN
 395. Dog dog KÖPEK
 396. Doll dol OYUNCAK BEBEK
 397. Domestic dımestik EVCİL, EVE AİT, İÇSEL
 398. Donkey donki EŞEK
 399. Door door KAPI
 400. Double dabl ÇİFT
 401. Exchange ıksçeync DEĞİŞ TOKUŞ
 402. Excite ıksayt HEYECANLANDIRMAK
 403. Exclude eksklud DIŞLAMAK
 404. Excuse eksküuz 1.AFFETMEK 2.MUAF TUTMAK 3.ÖZÜR, MAZERET
 405. Exercise eksısayz EGZERSİZ
 406. Exist ıgzist OLUŞ, VAR OLMAK
 407. Exit eksit ÇIKIŞ, ÇIKMAK
 408. Expect ekspekt UMMAK,BEKLEMEK
 409. Expense ekspens MASRAF
 410. Expensive ekspensiv PAHALI
 411. Experience ıkspiriıns TECRÜBE
 412. Expert ekspört BİLİRKİŞİ, UZMAN, EKSPER
 413. Explain ıkspleyn AÇIKLAMAK
 414. Explanation eksplıneyşın AÇIKLAMA
 415. Explode ıksploud PATLAMAK (bomba patlaması)
 416. Explore ıksplor ARAŞTIRMAK (bir yeri)
 417. Express ıkspres İFADE ETMEK
 418. Expression ıkspreşın İFADE
 419. Extend ıkstend GENİŞLETMEK, BÜYÜTMEK
 420. Extension ıkstenşn GENİŞLETME, BÜYÜTME
 421. Extent ıkstent BOYUT, BÜYÜKLÜK
 422. Extra ekstrı FAZLA, EKSTRA
 423. Extract ıkstekt ÇEKİP ÇIKARTMAK
 424. Extraordinary ıkstrordinıri OLAĞANDIŞI
 425. Eye ay GÖZ
 426. Face feys 1.YÜZ, SURAT 2.KARŞISINA ÇIKMAK, BAŞINA GELMEK
 427. Factory fektri FABRİKA
 428. Fade feyd SOLMAK
 429. Fail feyl BAŞARISIZ OLMAK
 430. Failure feylır BAŞARISIZLIK,ARIZA,YETERSİZLİK(crop or heart faılure
 431. Faint feynt 1.SOLGUN,ZAYIF 2.BAYILMAK
 432. Fair feır 1.DÜRÜST,ADİL 2.OLDUKÇA İYİ 3.PANAYIR 4.FUAR
 433. Fairly feıli 1.DÜRÜSTÇE 2.EPEYCE
 434. Faith feyth 1.İNANÇ 2.GÜVENMEK
 435. Faithful feythful GÜVENİLİR, SADIK
 436. Fall fol 1.DÜŞMEK 2.SONBAHAR (AmE)
 437. False fols 1.YANLIŞ, HATALI 2.SAHTE
 438. Familiar fımiliır TANIDIK, BİLDİK
 439. Family femıli AİLE, FAMİLYA
 440. Famous feymıs ÜNLÜ
 441. Fanatic fınıtik FANATİK
 442. Fantastic fentestik HARİKA, OLAĞANDIŞI
 443. Far far UZAK
 444. Fare feır ÜCRET (tren,vapur vb. için)
 445. Farm fam ÇİFTLİK
 446. Farther fardır DAHA UZAK
 447. Fashion feşn MODA
 448. Fast fast HIZLI
 449. Fasten fasn BAĞLAMAK
 450. Fat fet 1.ŞİŞMAN 2.YAĞ (vücut et yağı)
 451. Fate feyt KADER
 452. Father fadır BABA
 453. Fault folt KUSUR
 454. Faultless foltlıs KUSURSUZ
 455. Faulty folti KUSURLU
 456. Favour feyvır LEHİNDE, TARAF TUTMAK
 457. Favourable feyvırıbl İYİ, YARDIMCI
 458. Favourite feyvrıt EN SEVİLEN, FAVORİ
 459. Fear fiır KORKU
 460. Fearful fiıfl KORKUTUCU
 461. Feather fedır TÜY (kuş tüyü)
 462. February february ŞUBAT
 463. Fee fii HARÇ, ÜCRET (okul, avukat, doktor v.b)
 464. Feed fid BESLEMEK
 465. Feel fiil HİSSETMEK
 466. Fellow felıu ARKADAŞ (kendisine benzeyen), ADAM
 467. Female fimeyl DİŞİ
 468. Fence fens ÇİT
 469. Fetch feç GİDİP GETİRMEK
 470. Fever fivır ATEŞ (vücut)
 471. Few füu AZ, BİR KAÇ
 472. Field fiild ALAN
 473. Fight fayt KAVGA, KAVGA ETMEK
 474. Figure figır 1.SAYI 2.ŞEKİL, VÜCUT
 475. File fayl 1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA
 476. Fill fil DOLDURMAK
 477. Film film FİLM
 478. Final faynl SON
 479. Finally faynıli SONUNDA
 480. Finance faynens FİNANS
 481. Find faynd BULMAK
 482. Fine fayn 1.İYİ, İNCE, KÜÇÜK 2.PARA CEZASI
 483. Finger fingır PARMAK
 484. Finish finiş BİTİM, BİTMEK
 485. Fire fayır 1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.İŞTEN KOVMAK
 486. Firm förm 1.SERT 2.FİRMA
 487. First först BİRİNCİ, İLK
 488. Fish fiş BALIK
 489. Fit fit 1.UYMAK, UYGUN 2.ANİ HASTALIK
 490. Fix fiks YAPIŞTIRMAK, TAMİR ETMEK, SABİT
 491. Flag fleg BAYRAK
 492. Flake fleyk TANE (snowflake : kar tanesi)
 493. Flame fleym ALEV
 494. Flash fleş FLAŞ
 495. Flat flet 1.DÜZ 2.DAİRE (apartman katı)
 496. Flavour fleyvır TAT
 497. Flesh fleş ET (derinin altındaki)
 498. Flight flayt UÇUŞ
 499. Float flout YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)
 500. Flock flok SÜRÜ
 501. Grain greyn TANECİK ( kum,buğday v.s.)
 502. Grand grend BÜYÜK, ZEVKLİ
 503. Grape greyp ÜZÜM
 504. Grasp grasp SIKICA TUTMAK
 505. Grass gres 1.OT, ÇİM 2.MUHBİR ,İSPİYONCU
 506. Grave greyv 1.MEZAR 2.KÖTÜ, ÖNEMLİ
 507. Great greyt BÜYÜK, ÇOK, ÇOK İYİ
 508. Green griin 1. YEŞİL 2.TECRÜBESİZ ,TOY
 509. Greeting griiting KUTLAMA
 510. Grey grey GRİ
 511. Grill gril GRİL
 512. Grip grip SIKICA TUTMAK
 513. Grocer grousır BAKKAL
 514. Ground graund YER, TOPRAK
 515. Group gruup GURUP, TOPLULUK
 516. Grow grow BÜYÜMEK, YETİŞMEK
 517. Guard gard KORUMAK
 518. Guerrilla gırilı GERİLLA
 519. Guess ges TAHMİN ETMEK
 520. Guest gest KONUK
 521. Guide gayd REHBER, REHBERLİK ETMEK
 522. Guilt gilt SUÇ, KABAHAT
 523. Gum gam 1.YAPIŞKAN 2.DİŞ ETİ
 524. Gun gan SİLAH
 525. Habit hebit ALIŞKANLIK
 526. Hail heyl DOLU (yağış)
 527. Hair heyr 1.SAÇ 2.HAYVAN TÜYÜ
 528. Half half YARIM
 529. Hall hol HOL
 530. Hammer hemır ÇEKİÇ, ÇEKİÇLEMEK
 531. Hand hend EL
 532. Handbag hendbeg EL ÇANTASI (kadınların)
 533. Handkerchief hengırçif MENDİL
 534. Handle hendıl 1.TUTACAK 2.ELİNDEN GELMEK, YAPABİLMEK 3.ELLEMEK
 535. Handsome hendsım YAKIŞIKLI
 536. Handwriting hendrayting EL YAZISI
 537. Hang heng ASMAK
 538. Hangar hengır HANGAR
 539. Happy hepi MUTLU
 540. Harbour harbır LİMAN
 541. Hard hard SERT, ZOR, BELALI, KÖTÜ
 542. Hardly hardli ZORLA, İYİ DEĞİL
 543. Harm harm ZARAR,KÖTÜLÜK
 544. Harmful harmful ZARARLI
 545. Harvest harvıst HASAT
 546. Haste heyst HIZ, ACELE
 547. Hat het ŞAPKA
 548. Hate heyt NEFRET
 549. Have hev SAHİP OLMAK
 550. Hawk hovk 1.ATMACA 2.EL ARABASIYLA SATMAK, SEYYAR SATICILIK
 551. Hazard hezırd TEHLİKE, RİSK
 552. Head hed BAŞ, KAFA
 553. Headache hedeyk BAŞ AĞRISI
 554. Health helth SAĞLIK
 555. Healthy helthi SAĞLIKLI
 556. Hear hiir DUYMAK
 557. Heart hart 1.KALP 2.KUPA (oyun kartlarında)
 558. Heat hiit ISI
 559. Heater hiitır ISITICI
 560. Heaven hevın CENNET
 561. Heavy hevi AĞIR
 562. Heel hiıl TOPUK
 563. Height hayt YÜKSEKLİK
 564. Heir eır MİRASÇI
 565. Hell hel CEHENNEM
 566. Help help YARDIM, YARDIM ETMEK
 567. Hen hen DİŞİ KUŞ, PİLİÇ
 568. Here hiır BURASI, BURADA, BURAYA
 569. Hero hiro KAHRAMAN
 570. Hesitate heziteyt DURAKSAMAK, TEREDDÜT ETMEK
 571. Hiccup hikap HIÇKIRIK
 572. Hide hayd SAKLANMAK, SAKLAMAK
 573. High hay YÜKSEK
 574. Hijack haycek KORSANLIK YAPMAK (uçak,araba,v.s.)
 575. Hijacker haycekır KORSAN, EŞKIYA
 576. Hill hil TEPE, YOKUŞ
 577. Hire hayır KİRALAMAK (taşınabilir nesneleri,araba,TV, v.b )
 578. History histri TARİH
 579. Hit hit DARBE, ÇARPMAK, POPÜLER (hit)
 580. Hitch-Hike hiçhayk OTOSTOP YAPMAK
 581. Hobby hobi HOBİ
 582. Hold hold TUTMAK, KAVRAMAK
 583. Hole hol DELİK
 584. Holiday holidey TATİL GÜNÜ
 585. Hollow halou BOŞ (bir cismin arkası boş olması davul,duvar v.b)
 586. Home hom EV, YUVA
 587. Homesick houmsik SILA HASRETİ
 588. Honest anıst DÜRÜST
 589. Honey hani BAL
 590. Honeymoon hanimuun BALAYI
 591. Honour anır ONUR
 592. Hop hap SIÇRAMAK, ZIPLAMAK ,SEKMEK
 593. Hope houp UMUT
 594. Hopeless houplıs UMUTSUZ
 595. Horizon hırayzın UFUK
 596. Horn horn 1.BOYNUZ 2.KORNA
 597. Horrible haribl KORKUNÇ
 598. Horse hors AT
 599. Hospital haspitl HASTANE
 600. Host houst EV SAHİBİ (konukları olan)
 601. It it O (cansız ve üçüncü tekil şahıs zamiri)
 602. Jail jeyl HAPİS
 603. Jam cem 1.REÇEL 2.SIKIŞIKLIK (tfaffic jam )
 604. January cenueri OCAK ( ayı )
 605. Jaw cov 1.ÇENE KEMİĞİ 2.ÇENE ÇALMAK,KONUŞMAK
 606. Jazz cez CAZ
 607. Jealous celıs KISKANÇ
 608. Jet cet JET, FIŞKIRMAK
 609. Jewel cuıl MÜCEVHER
 610. Job cab İŞ
 611. Join coin BİRLEŞTİRMEK, BİRLEŞMEK
 612. Joint coint BİRLEŞİK
 613. Joke couk ŞAKA
 614. Jolly coli ÇOK
 615. Journal cöönl GAZETE,DERGİ
 616. Journalist cönılist GAZETECİ
 617. Journey cööni YOLCULUK
 618. Joy coy MUTLULUK,EĞLENCE
 619. Judge cac 1.HAKİM 2.YARGILAMAK
 620. Judgement cacmınt YARGI
 621. Juice cuis SU (meyve suyu v.s.)
 622. July culy TEMMUZ
 623. Jump camp SIÇRAMAK, ATLAMAK
 624. June cuun HAZİRAN
 625. Jury cüri JÜRİ
 626. Just cast 1.YALNIZ 2.HEMEN ŞİMDİ
 627. Justice castis ADALET
 628. Keep kiip KORUMAK, TUTMAK, DEVAM ETMEK
 629. Key kii ANAHTAR
 630. Kick kik TEKME, TEKMELEMEK
 631. Kid kid 1.ÇOCUK 2.DALGA GEÇMEK 3.GENÇ KEÇİ
 632. Kill kil ÖLDÜRMEK
 633. Kind kaynd 1. İYİ, DOST, SEVGİLİ 2.ÇEŞİT, TÜR
 634. King king KRAL
 635. Kingdom kingdım KRALLIK
 636. Kiss kis ÖPÜCÜK, ÖPMEK
 637. Kitchen kiçın MUTFAK
 638. Knee nii DİZ, DİZ ÇÖKMEK
 639. Knife nayf BIÇAK
 640. Knock nok VURMAK (kapıya vurmak)
 641. Knot not DÜĞÜM, DÜĞÜM ATMAK
 642. Know nou BİLMEK
 643. Knowledge navlıc BİLGİ
 644. Labour leybır İŞ(elle yapılan zor iş),İŞGÜCÜ
 645. Lack lek EKSİKLİK
 646. Ladder ledır MERDİVEN
 647. Lady leydi HANIMEFENDİ
 648. Lake leyk GÖL
 649. Lamb lemb KUZU, KUZU, KOYUN ETİ
 650. Lame leym TOPAL
 651. Lamp lemp LAMBA
 652. Land lend KARA,ARAZİ
 653. Land lend İNİŞ YAPMAK, KONMAK (uçak v.s.)
 654. Landlady lendleydi EVSAHİBİ BAYAN, EVİNİ KİRAYA VEREN
 655. Language lengwıc DİL ( yabancı dil v.b )
 656. Large larc GENİŞ
 657. Last lest SON, SONUNDA, GEÇMİŞ
 658. Last lest DEVAM ETMEK, SÜRMEK, YETERLİ OLMAK
 659. Late leyt 1.GEÇ 2.SONU (late september=eylül sonu v.b)
 660. Laugh laf GÜLMEK
 661. Laundry londri YIKANACAK ÇAMAŞIR, ÇAMAŞIRHANE
 662. Lavatory levıtri TUVALET
 663. Law lou YASA, KANUN
 664. Lawful lofl YASAL
 665. Lawyer louyır AVUKAT
 666. Lay ley KOYMAK(bir şeyin üstüne), YATIRMAK
 667. Lazy leyzi TEMBEL
 668. Lead led 1.KURŞUN (metal) 2.KURŞUN KALEM UCU
 669. Lead liid ÖNDERLİK ETMEK,ÖNDE GİTMEK, YOL GÖSTERMEK
 670. Leader liidır ÖNDER, LİDER
 671. Leadership liidışip ÖNDERLİK
 672. Leaf liif YAPRAK
 673. Lean liin 1.İNCE, YAĞSIZ 2.EĞİLMEK YASLANMAK
 674. Learn lörn ÖĞRENMEK
 675. Least liist EN AZ
 676. Leather ledır DERİ
 677. Leave liiv TERK ETMEK
 678. Left left 1.SOL 2.KALAN
 679. Leg leg BACAK
 680. Legacy legisi MİRAS
 681. Legal ligl YASAL
 682. Lemon lemın LİMON
 683. Lend lend ÖDÜNÇ VERMEK
 684. Lens lenz LENS
 685. Less les DAHA AZ
 686. Lesson lesn DERS
 687. Let let BIRAKMAK
 688. Letter letır MEKTUP, HARF
 689. Letter Box letır baks MEKTUPLUK
 690. Level levl DÜZEY, SEVİYE
 691. Liberal libırıl LİBERAL
 692. Liberty libırti SERBEST OLMAK
 693. Library laybrıri KİTAPLIK, KÜTÜPHANE
 694. Licence laysıns LİSANS (ehliyet v.b )
 695. Lie laı YALAN, YALAN SÖYLEMEK
 696. Lie laı YATMAK
 697. Life layf YAŞAM, HAYAT
 698. Lift lift 1.ASANSÖR 2.YUKARI KALDIRMAK
 699. Light layt 1.IŞIK 2.AÇIK (renklerde) 3.HAFİF
 700. Like layk 1. HOŞLANMAK 2.GİBİ
 701. Middle midl ORTA
 702. Midnight midnayt GECE YARISI (24:00)
 703. Military militıri ASKERİ
 704. Milk milk SÜT
 705. Mill mil 1.DEĞİRMEN 2.İMALATHANE
 706. Mimic mimik TAKLİT ETMEK (birini)
 707. Mind maynd AKIL
 708. Mind maynd BİRİNE BAKMAK,DERT ETMEK
 709. Mine mayn 1.BENİM 2.MADEN OCAĞI 3.MAYIN
 710. Minimum minımum ENAZ
 711. Minister minıstır 1.BAKAN 2.BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI
 712. Minority maynorıti AZINLIK
 713. Minus maynıs EKSİ ( - )
 714. Minute mınıt 1.DAKİKA 2.ÇOK KÜÇÜK 3.ZABIT
 715. Minor maynır ÖNEMSİZ, UFAK, MİNÖR
 716. Mirror mirır AYNA
 717. Miss mis 1.ÖZLEMEK 2.KAÇIRMAK,KAYIP
 718. Miss mis BAYAN
 719. Missile misayl FÜZE, FIRLATILAN CİSİM
 720. Mission mişn ÖZEL BİR GÖREV İÇİN YOLCULUK,MİSYON
 721. Mistake misteyk HATA
 722. Misunderstand misandırstend YANLIŞ ANLAMAK
 723. Mix miks KARIŞTIRMAK, KARIŞMAK
 724. Model madl MODEL (model araba,manken v.b)
 725. Moderate madırıt ILIMLI, ORTADA
 726. Modern madn MODERN, ÇAĞDAŞ
 727. Modest modıst ALÇAKGÖNÜLLÜ, ILIMLI
 728. Moment moumınt AN
 729. Monday mondey PAZARTESİ
 730. Money mani PARA
 731. Monkey manki MAYMUN
 732. Month manth AY (takvim ayı)
 733. Moon muun AY
 734. More mor DAHA FAZLA
 735. Morning morning SABAH
 736. Mosque mosk CAMİ
 737. Most moust EN ÇOK
 738. Mother madır ANNE
 739. Motor moutır MOTOR
 740. Mountain mauntın DAĞ
 741. Mouse maus FARE
 742. Mouth mauth AĞIZ
 743. Move muuv HAREKET ETMEK, ETTİRMEK
 744. Movement muuvmınt HAREKET
 745. Much maç ÇOK (miktarca)
 746. Mud mad ÇAMUR
 747. Murder mördır CİNAYET
 748. Music müuzik MÜZİK
 749. Must mast ZORUNLULUK
 750. My may BENİM
 751. Mystery mıstri ESRAR, BİLİNMEZLİK
 752. Nail neyl 1.TIRNAK 2.ÇİVİ
 753. Name neym İSİM
 754. Narrow nerou DAR
 755. Nation neyşın ULUS
 756. National neyşınl ULUSAL
 757. Native neytiv YERLİ (her native language)
 758. Natural neçrıl DOĞAL
 759. Nature neyçır DOĞA
 760. Near niır YAKIN
 761. Necessary nesısıri GEREKLİ
 762. Necessity nısesiti GEREKLİLİK
 763. Neck nek BOYUN, ENSE
 764. Need niid GEREKSİNİM, İHTİYAÇ
 765. Needle niidl İĞNE, ŞİŞ
 766. Neglect nıglekt İHMAL ETMEK
 767. Neighbour neybır KOMŞU
 768. Neither niidır HİÇBİRİ
 769. Neither...Nor... naydır..nor.. NE O..NE ÖBÜRÜ
 770. Nephew nevüuu YEĞEN (erkek)
 771. Nervous nörvıs SİNİRLİ
 772. Nest nest YUVA, KUŞ YUVASI
 773. Net net 1.AĞ 2.NET (brütün tersi)
 774. Never never HİÇBİR ZAMAN ,ASLA
 775. Nevertheless nevedıles BUNA RAĞMEN, HALA, AMA
 776. New nuu YENİ
 777. News nüuz HABER
 778. Newspaper nüuspeypır GAZETE
 779. Next nekst EN YAKIN, BİR SONRAKİ, ERTESİ
 780. Nice nays HOŞ
 781. Niece niis YEĞEN (kız)
 782. Night nayt GECE
 783. Nil nil SIFIR, BOŞLUK
 784. No no HAYIR
 785. Noble noubl SOYLU
 786. Nobody noubadi HİÇ KİMSE
 787. Noise noiz GÜRÜLTÜ
 788. None nan HİÇBİRİSİ
 789. Noon nuun ÖĞLE ZAMANI
 790. Normal normıl NORMAL
 791. North north KUZEY
 792. Nose nouz BURUN
 793. Not nat DEĞİL
 794. Note not 1. NOT 2.KAĞIT PARA 3. NOTA
 795. Nothing nathing HİÇBİR ŞEY
 796. Notice noutis DUYURU, DİKKATİNİ ÇEKMEK
 797. November novembır KASIM
 798. Now nau ŞİMDİ
 799. Nowadays nauıdeyz BUGÜNLERDE
 800. Nowhere nouweır HİÇ BİRYER
 801. Pear peır ARMUT
 802. Peculiar pıküliır GARİP
 803. Pen pen 1.AĞIL 2.TÜKENMEZ KALEM
 804. Penalty penılti CEZA
 805. Pencil pensl KURŞUN KALEM
 806. People piipl HALK
 807. Pepper pepır BİBER
 808. Per pör HER
 809. Perfect pörfekt KUSURSUZ, YETKİN
 810. Perform pörform 1.ÇALIŞMAK 2.UYGULAMAK
 811. Performance pörformıns PERFORMANS
 812. Perhaps pörheps BELKİ
 813. Permission pörmişn İZİN
 814. Permit pörmit 1.İZİN VERMEK 2.İZİN KAĞIDI
 815. Person pörsın KİŞİ
 816. Personality pörsınelıti KİŞİLİK
 817. Persuade pörsweyd İKNA ETMEK
 818. Petrol petrıl PETROL
 819. Phone foun TELEFON
 820. Photo foutou FOTOĞRAF
 821. Piano pieno PİYANO
 822. Pick pik TOPLAMAK, SEÇMEK
 823. Pickpocket pikpakıt YANKESİCİ
 824. Picnic piknik PİKNİK
 825. Picture pikçır RESİM
 826. Pie pay PASTA, BÖREK
 827. Piece piis PARÇA
 828. Pig pig DOMUZ
 829. Pigeon picın GÜVERCİN
 830. Pile payl ÜST ÜSTE KOYMAK
 831. Pill pil HAP
 832. Pilot paylıt PİLOT
 833. Pin pin TOPLU İĞNE
 834. Pine payn ÇAM
 835. Pineapple paynepl ANANAS
 836. Pink pink PEMBE
 837. Pipe payp 1.BORU 2.PİPO 3.FLÜT
 838. Pity piti ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
 839. Place pleys YER, YERLEŞTİRMEK
 840. Plain pleyn AÇIK, ORTADA, DÜZ
 841. Plan plen PLAN, PLANLAMAK
 842. Plane pleyn UÇAK
 843. Plant plent 1.BİTKİ, BİTKİ EKMEK 2.FABRİKA, TESİS
 844. Plantation plenteyşn EKİLİ YER
 845. Plate pleyt TABAK
 846. Play pley 1.OYNAMAK 2.ÇALMAK (bir müzik aletini)
 847. Player pleyır OYUNCU, ÇALAN
 848. Pleasant pleznt KEYİFLİ, ZEVKLİ
 849. Please pliiz 1.LÜTFEN 2.MUTLANDIRMAK
 850. Pleasure plejır ZEVK
 851. Plenty plenti ÇOK SAYIDA
 852. Plough plau TOPRAĞI SÜRMEK
 853. Plug plag FİŞ, BANYO TIKACI
 854. Plus plas ARTI
 855. Pocket pakıt CEP
 856. Poem poım ŞİİR
 857. Poet poıt ŞAİR, OZAN
 858. Poetry poıtri ŞİİRLER, ŞAİRLİK, ŞİİRLE İLGİLİ
 859. Point point NOKTA, UÇ
 860. Poison poizın ZEHİR
 861. Police pıliis POLİS
 862. Policy palısi 1.POLİÇE 2.YÖNETİM İLKESİ, POLİTİKA
 863. Polish poliş PARLATMAK
 864. Polite pılayt KİBAR
 865. Political pılitikl POLİTİK
 866. Politician polıtişın POLİTİKACI, POLİTİKAYLA UĞRAŞAN
 867. Politics palitiks POLİTİK
 868. Pool puul HAVUZ
 869. Poor puur 1.YOKSUL 2.ZAVALLI
 870. Population papüleyşn NÜFUS
 871. Pork pork DOMUZ ETİ
 872. Port port LİMAN
 873. Position pızişn DURUM, KONUM
 874. Positive pazitiv 1.EMİN, KESİN 2.OLUMLU
 875. Possess pızes SAHİP OLMAK
 876. Possession pızeşn SAHİPLİK
 877. Possibility pasıbilıti OLASILIK
 878. Possible pasıbl OLASI, MÜMKÜN
 879. Post poust 1.POSTA 2.İŞARET 3.DEVRİYE GEZMEK (askerde)
 880. Postpone pospon ERTELEMEK
 881. Pot pot TENCERE
 882. Potato poteyto PATATES
 883. Pour poor DÖKMEK, AKITMAK
 884. Powder paudır TOZ, PUDRA
 885. Power pauır GÜÇ
 886. Powerful pauıfl GÜÇLÜ
 887. Practical prektikl PRATİK
 888. Practice prektis ALIŞTIRMA
 889. Practise prektis ALIŞTIRMA YAPMAK
 890. Praise preyz ÖVMEK
 891. Pray prey DUA ETMEK
 892. Preach priiç VAAZ VERMEK
 893. Predict prıdikt TAHMİN ETMEK
 894. Prefer prıför YEĞLEMEK, TERCİH ETMEK
 895. Pregnant pregnınt HAMİLE
 896. Prejudice precıdis ÖNYARGI
 897. Preparation prepıreyşn HAZIRLIK
 898. Prepare prıpeır HAZIRLAMAK
 899. Presence prezns VARLIK(bir yerde varlığı )
 900. Present preznt BURADA, MEVCUT, ŞİMDİKİ, ARMAĞAN
 901. Recommend rekımend TAVSİYE ETMEK
 902. Record rekord 1.KAYIT 2.PLAK 3.REKOR
 903. Recover rikavır 1.İYİLEŞMEK 2.(kaybedilen bir şeyi) BULMAK
 904. Red red KIRMIZI, KIZIL
 905. Reduce rıdyus AZALTMAK
 906. Reflect riflekt YANSITMAK
 907. Refuge refüuc REFÜJ, GÜVENLİ YER
 908. Refugee refyucii TEHLİKEDEN KAÇAN, KAZAZEDE
 909. Refuse refyuz REDDETMEK
 910. Regard rigard 1.DİKKAT 2.DÜŞÜNCE 3.BAKMAK 4.İNANMAK
 911. Regret rigret ÜZGÜN OLMAK, PİŞMAN OLMAK
 912. Regular regulır DÜZENLİ, OLAĞAN
 913. Reject ricekt KABUL ETMEMEK
 914. Relation rıleyşn 1.İLİŞKİ 2.AKRABALIK
 915. Relationship rıleyşnşip İLİŞKİ, İLETİŞİM
 916. Relative relıtiv 1.AKRABA 2.GÖRECELİ
 917. Relax rileks RAHATLAMAK, GEVŞEMEK
 918. Release rilis SERBEST BIRAKMAK, GEVŞETMEK
 919. Relief rıliif RAHATLAMA
 920. Relieve rıliiv UZAKLAŞTIRMAK (ağrıyı v.s.)
 921. Religion rılicın DİN
 922. Remain rımeyn 1.GERİYE KALMAK 2.YERİNDE DURMAK
 923. Remark rımark BELİRTMEK, AÇIKLAMA
 924. Remarkable rımarkıbl DİKKATE DEĞER
 925. Remember rimembır UNUTMAMAK, ANIMSAMAK
 926. Remind rimaynd ANIMSATMAK
 927. Remote rimuut UZAK
 928. Remove rimuuv UZAKLAŞTIRMAK
 929. Rent rent KİRALAMAK
 930. Repair ripeır ONARMAK
 931. Repay rıpey GERİ ÖDEMEK
 932. Repeat rıpiit TEKRARLAMAK
 933. Replace rıpleys YENİDEN YERLEŞTİRMEK
 934. Replacement rıpleysmınt YERLEŞTİRME
 935. Reply rıplay YANITLAMAK, YANIT
 936. Report riport RAPOR, RAPOR ETMEK
 937. Represent reprızent TEMSİL ETMEK
 938. Representative reprızentıtiv TEMSİLCİ
 939. Republic rıpablik CUMHURİYET
 940. Request rikuest RİCA ETMEK, RİCA
 941. Require rikuayır GEREKSİNMEK
 942. Rescue reskuu KURTARMAK
 943. Reserve rizörv 1.REZERV 2.REZERVASYON YAPTIRMAK
 944. Resign rizayn İSTİFA ETMEK
 945. Resist rızist KARŞI KOYMAK
 946. Respect rıspekt SAYGI DUYMAK
 947. Respectable rıspektıbl SAYGIDEĞER
 948. Responsible rıspansıbl SORUMLU
 949. Rest rest DİNLENMEK
 950. Rest rest GERİYE KALAN
 951. Restaurant restrant RESTORAN, LOKANTA
 952. Result rizalt SONUÇ
 953. Retire ritayır EMEKLİ OLMAK
 954. Return ritörn GERİ DÖNMEK
 955. Revenge rivenc ÖÇ ALMAK, İNTİKAM
 956. Reward riword ÖDÜL
 957. Rib rib KABURGA
 958. Ribbon ribın KURDELA, ŞERİT
 959. Rice rays PİRİNÇ
 960. Rich riç ZENGİN
 961. Ride raıd ATA,BİSİKLETE BİNMEK
 962. Ridiculous ridikulıs GÜLÜNÇ, SAÇMA
 963. Right rayt 1.HAK 2.DOĞRU,HAKLI 3.SAĞ TARAF
 964. Ring ring YÜZÜK, HALKA
 965. Ring ring ÇALMAK(zil çalması), TELEFON ETMEK
 966. Ripe rayp OLGUN, HAM DEĞİL
 967. Rise rayz YÜKSELMEK
 968. Risk risk RİSK
 969. Risky riski RİSKLİ
 970. River rivır NEHİR
 971. Road roud YOL
 972. Roar roor KÜKREME
 973. Roast roust ROSTO, FIRINDA PİŞİRMEK
 974. Rob rob 1.SOYGUN YAPMAK
 975. Rock rak 1.KAYA 2.SALLANMAK
 976. Role roul ROL
 977. Roll rol YUVARLANMAK
 978. Roof ruuf ÇATI
 979. Room ruum ODA
 980. Root ruut KÖK
 981. Rope roup HALAT, İP
 982. Rose rouz 1.GÜL 2.PEMBE
 983. Rough raf KABA
 984. Round raund YUVARLAK
 985. Row rou 1.SIRA 2.GÜRÜLTÜ
 986. Row rou KÜREK ÇEKMEK
 987. Royal royıl KRALİYETE AİT
 988. Rub rab SÜRMEK, SÜRTMEK, OVMAK
 989. Rubbish rabiş 1.ÇÖP 2.SAÇMA
 990. Rude ruud KABA
 991. Rule ruul 1.YÖNETMEK 2.KURAL
 992. Ruler ruulır 1.KURAL KOYUCU, YÖNETİCİ 2.CETVEL
 993. Rumble rambl GÜRLEMEK
 994. Run ran 1.KOŞMAK 2.ÇALIŞTIRMAK (fabrika,şirket v.b)
 995. Runaway ranıwey 1.KAÇAK 2.KONTROL DIŞI (runaway increase in prices)
 996. Rush raş ÇABUK DAVRANMAK
 997. Sabotage sebıtaj SABOTAJ
 998. Sack sek ÇUVAL
 999. Sack sek KOVMAK, İSTİFAYA ZORLAMAK
 1000. Sad sed ÜZGÜN, MUTSUZ
 1001. Sigh say DERİN NEFES ALMAK
 1002. Sight sayt GÖRÜŞ
 1003. Sign sayn 1.İŞARET 2.İMZALAMAK
 1004. Signal signıl SİNYAL VERMEK, SİNYAL
 1005. Signature signıçır İMZA
 1006. Silence saylıns 1.SESSİZLİK 2.SUSTURMAK
 1007. Silent saylınt SESSİZ, SAKİN
 1008. Silk silk İPEK
 1009. Simplify simplifay BASİTLEŞTİRMEK
 1010. Sin sin GÜNAH
 1011. Since sins ŞİMDİYE KADAR
 1012. Since sins 1.'...DEN BERİ 2.ÇÜNKÜ
 1013. Sing sing ŞARKI SÖYLEMEK
 1014. Single singl 1.TEK 2.BEKAR 3.TEK KİŞİLİK
 1015. Sink sink 1.BATMAK 2.EVYE
 1016. Sir sör EFENDİ
 1017. Sister sistır 1.KIZ KARDEŞ 2.HEMŞİRE 3.RAHİBE
 1018. Sit sit OTURMAK
 1019. Situation siçueyşn DURUM
 1020. Size sayz BÜYÜKLÜK
 1021. Skate skeyt BUZ PATENİ, PATEN AYAKKABISI
 1022. Skateboard skeytboord KAY KAY
 1023. Skeleton skelıtın İSKELET
 1024. Ski skii KAYAK, KAYAK YAPMAK
 1025. Skill skil YETENEK
 1026. Skin skin DERİ
 1027. Skirt skört ETEK
 1028. Sky skay GÖKYÜZÜ
 1029. Slang sleng ARGO
 1030. Slave sleyv KÖLE
 1031. Sleep sliip UYUMAK, UYKU
 1032. Sleepy sliipi UYKULU, SAKİN
 1033. Sleeve sliiv ELBİSE KOLU,SLEEVELESS = KOLSUZ (elbise,bluz v.b)
 1034. Slide slayd KAYDIRAK (parkta), KAYDIRMAK
 1035. Slide slayd DİA, SLAYT
 1036. Slight slayt ÖNEMSİZ, KÜÇÜK
 1037. Slim slim İNCE, ZAYIF
 1038. Slim slim ZAYIFLAMAYA ÇALIŞMAK
 1039. Slip slip YUVARLANMAK, KAYMAK DÜŞMEK
 1040. Slope sloup EĞİM
 1041. Slow slou YAVAŞ, YAVAŞLAMAK
 1042. Small smol KÜÇÜK, UFAK
 1043. Smash smeş ÇARPIP KIRMAK
 1044. Smell smel KOKU, KOKLAMAK
 1045. Smile smayl GÜLÜMSEMEK
 1046. Smoke smouk 1.TÜTÜN İÇMEK (sigara vb.) 2.TÜTMEK 3.DUMAN
 1047. Smooth smuuth DÜZGÜN, YUMUŞAK
 1048. Snail sneyl SÜMÜKLÜBÖCEK
 1049. Snake sneyk YILAN
 1050. Sneeze sniiz HAPŞIRMAK
 1051. Sniff snif BURNUNU ÇEKMEK
 1052. Snore snoor HORLAMAK
 1053. Snow snou KAR
 1054. So sou 1.ÖYLEYSE, BU YÜZDEN 2.BU ŞEKİLDE 3.ÇOK
 1055. Soap soup SABUN
 1056. Society sısayıti SOSYETE, ÇEVRE, TOPLUM
 1057. Socket sakıt SOKET, PRİZ
 1058. Sofa soufı DİVAN , SOFA
 1059. Soft soft YUMUŞAK
 1060. Soil soil TOPRAK
 1061. Soldier soulcır ASKER
 1062. Solemn salım 1.CİDDİ 2.BAYILTICI
 1063. Solid solid KATI, SERT
 1064. Solve solv ÇÖZÜM BULMAK, ÇÖZMEK
 1065. Some sam 1.BAZI, BİRKAÇ 2.YAKLAŞIK
 1066. Somebody sambadi BİRİSİ
 1067. Someone samwan BİRİ
 1068. Sometimes samtaymz BAZEN
 1069. Somewhere samweır BİR YER
 1070. Son san ERKEK ÇOCUK, OĞUL
 1071. Song song ŞARKI
 1072. Soon suun YAKINDA (zaman açısından)
 1073. Sore soor AĞRI VERİCİ
 1074. Sorrow sarou ÜZÜNTÜ
 1075. Sorry sori ÜZGÜN
 1076. Sort sort ÇEŞİT
 1077. Sort sort SIRALAMAK
 1078. Soul soul RUH
 1079. Sound saund 1.SES 2.MANTIKLI 3.TOPLAM
 1080. Sound saund GİBİ GELMEK
 1081. Soup suup ÇORBA
 1082. Sour sauır EKŞİ
 1083. Source soors KAYNAK
 1084. South sauth GÜNEY
 1085. Sow sou TOPRAĞA EKMEK
 1086. Space speys 1.UZAY 2.BOŞLUK 3.YER
 1087. Spade speyd 1.MAÇA (oyun kartlarında) 2.KÜREK
 1088. Spare speyr EKSTRA, FAZLA, BOŞ, YEDEK
 1089. Speak spiik KONUŞMAK
 1090. Special speşl 1.ÖZEL 2.EN İYİ
 1091. Speech spiiç KONUŞMA
 1092. Speed spiid HIZ, HIZLI GİTMEK
 1093. Spell spel 1.HARFLERİ SÖYLEMEK 2.BÜYÜLÜ SÖZCÜKLER
 1094. Spend spend PARA HARCAMAK, HARCAMAK
 1095. Spirit spırit 1.RUH, RUHSAL DURUM, 2.ALKOLLÜ İÇKİ 3.İSPİRTO
 1096. Spite spayt 1.RAĞMEN 2.BİRİSİNE ZARAR VERME İSTEĞİ
 1097. Splendid splendid NEFİS, HARİKA
 1098. Split split İKİYE BÖLMEK
 1099. Spoil spoil 1.ZARAR VERMEK 2.ŞIMARTMAK
 1100. Spoon spuun KAŞIK
 1101. Swim swim YÜZMEK
 1102. Swing swing 1.SALLANMAK 2.GÜÇLÜ RİTİM
 1103. Switch swiç AÇMAK, KAPATMAK (düğme)
 1104. Sword sood KILIÇ
 1105. Symbol simbl SEMBOL
 1106. System sistım SİSTEM
 1107. Table teybl 1.MASA 2.TABLO,LİSTE
 1108. Tail teyl KUYRUK (kedi,uçak v.b)
 1109. Tailor teylır TERZİ
 1110. Take teyk TUTMAK,ALMAK,TAKE OFF=elbise çıkarmak,uçak kalkması
 1111. Talk tolk KONUŞMA, KONUŞMAK
 1112. Talkative tolkıtiv KONUŞKAN
 1113. Tall tool UZUN
 1114. Tame teym EVCİL, EVCİLLEŞTİRMEK
 1115. Tank tenk 1.TANK (depo) 2.TANK (silah)
 1116. Tap tep 1.MUSLUK 2.TIKLATMAK
 1117. Tape teyp BANT, SELOTEYP
 1118. Task task GÖREV
 1119. Taste teyst TATMAK, TAD
 1120. Tax teks VERGİ
 1121. Taxi teksi TAKSİ
 1122. Tea tii ÇAY
 1123. Teach tiiç ÖĞRETMEK
 1124. Teacher tiiçır ÖĞRETMEN
 1125. Team tiim TAKIM, GRUP
 1126. Tear tiır 1.GÖZYAŞI 2.DELİK (kumaş,kağıtta v.b) 3.YIRTMAK
 1127. Telegram telıgrem TELGRAF
 1128. Telephone telıfoun TELEFON
 1129. Telescope telıskoup TELESKOP
 1130. Television telıvijn TELEVİZYON
 1131. Tell tel ANLATMAK, SÖYLEMEK
 1132. Temper tempır 1.RUHSAL DURUM 2.KIZGIN
 1133. Temperature temprıçır SICAKLIK
 1134. Tender tendır 1.KOLAY ÇİĞNENEBİLEN 2.YUMUŞAK, İYİ HUYLU 3.İHALE
 1135. Term törm 1.ZAMAN DİLİMİ 2.SÖZCÜKLER 3.SÖMESTR
 1136. Terrible terıbl KORKUNÇ, KÖTÜ
 1137. Terrific tırifik 1.KOCAMAN 2.ÇOK GÜZEL
 1138. Terror terır 1.BÜYÜK KORKU 2.TERÖR
 1139. Test test SINAMAK, DENEMEK, TEST
 1140. Than den ...DEN ...DAN EKİ
 1141. Thank thenk TEŞEKKÜR ETMEK
 1142. That det O
 1143. Theatre thiıtır TİYATRO
 1144. Their theır ONLARIN
 1145. Them them ONLARI
 1146. Then then 1.ÖYLEYSE 2.O ZAMANDA 3.ONDAN SONRA,DAHA SONRA
 1147. There theer 1.ORADA 2.VAR OLMAK (There is DALLAS on TV today.)
 1148. Therefore deırfoor DOLAYISIYLA
 1149. These diiz BUNLAR
 1150. They dey ONLAR (çoğul üçüncü kişi zamiri)
 1151. Thick thik 1.KALIN 2.SIK
 1152. Thief thiif HIRSIZ
 1153. Thin thin İNCE
 1154. Thing thing ŞEY
 1155. Think think DÜŞÜNMEK
 1156. Thirsty thörsti SUSAMIŞLIK, SUSATAN
 1157. This dis BU
 1158. Thorough tharou 1.TÜMÜYLE 2.DİKKATLİ
 1159. Those douz ONLAR
 1160. Though dou NEDENSE
 1161. Thought thoot DÜŞÜNCE
 1162. Thread thred İP, İPİ İĞNEYE TAKMAK
 1163. Threat thret TEHTİD
 1164. Threaten thretın TEHTİD ETMEK
 1165. Throat throut GIRTLAK, YEMEK BORUSU
 1166. Through thruu İÇİNDEN, BAŞTAN SONA
 1167. Throw throu FIRLATMAK
 1168. Thunder thandır GÖK GÜRÜLTÜSÜ
 1169. Thunderstorm thandıstorm FIRTINA
 1170. Thursday thözdey PERŞEMBE
 1171. Thus das BÖYLE, BÖYLECE
 1172. Ticket tikıt BİLET
 1173. Tidy taydi DÜZENLİ, DERLİ TOPLU
 1174. Tie tay 1.BAĞ, BAĞLAMAK, BERABERE 2.BOYUNBAĞI KRAVAT
 1175. Tight tayt SIKI, KOLAY AÇILMAZ
 1176. Till til 1.KADAR 2.YAZAR KASA
 1177. Time taym 1.ZAMAN 2.KERE 3.ZAMANLAMAK
 1178. Timetable taymteybıl (zaman) TARİFESİ (gemi,uçak v.b)
 1179. Tin tin 1.TENEKE 2.KONSERVE
 1180. Tip tip 1.BAHŞİŞ, BAHŞİŞ VERMEK 2.ÖNERİ,TAVSİYE 3.UC
 1181. Tire tayır YORMAK
 1182. Tired tayırd YORGUN
 1183. Tissue tişuu KAĞIT MENDİL
 1184. Title taytl 1.BAŞLIK 2.UNVAN
 1185. To tu ..e KADAR
 1186. Toast toust 1.TOST, TOST YAPMAK 2.KADEH KALDIRMAK
 1187. Tobacco tıbakou TÜTÜN
 1188. Today tıdey BUGÜN
 1189. Toe tou AYAK BAŞ PARMAĞI
 1190. Together tıgedır BİRLİKTE
 1191. Tomorrow tımarou YARIN
 1192. Tongue tang DİL
 1193. Tonight tınayt BU GECE
 1194. Too tuu 1.ÇOK 2....DE ...DA EKİ
 1195. Tooth tuuth DİŞ
 1196. Top tap EN YÜKSEK, EN İYİ, ÜST, KAPAK
 1197. Topic tapik KONU
 1198. Total toutıl TOPLAM
 1199. Totally toutıli BÜTÜNÜYLE
 1200. Touch taç DOKUNMAK
 1201. Vision vijn GÖRÜŞ, İMGE
 1202. Visit vizit ZİYARET ETMEK
 1203. Visitor vizitır ZİYARETÇİ, KONUK
 1204. Vocabulary vıkebyulıri KELİME DAĞARCIĞI
 1205. Voice vois SES
 1206. Volume volyum HACİM
 1207. Vote vout OY VERMEK, OY
 1208. Voyage voyıc DENİZ YOLCULUĞU
 1209. Vulgar valgır KABA, İLKEL
 1210. Wage weyc SAAT ÜCRETİ
 1211. Wait weit BEKLEMEK
 1212. Waiter weytır GARSON
 1213. Wake weyk UYANMAK, UYANDIRMAK
 1214. Walk wolk YÜRÜMEK, YÜRÜYÜŞ
 1215. Wall wool DUVAR
 1216. Wander wandır DOLAŞMAK
 1217. Want wont İSTEMEK, İSTEK
 1218. War wor SAVAŞ
 1219. Warm worm 1.ILIK, ILINDIRMAK 2.SEVECEN
 1220. Warn worn UYARMAK
 1221. Wash woş 1.YIKAMAK 2.KİRLİ ÇAMAŞIR
 1222. Waste weyst 1.ARTIK, GEREKSİNİM DUYULMAYAN 2.BOŞA HARCAMAK
 1223. Watch woç 1.İZLEMEK, SEYRETMEK, BAKMAK 2.KOL SAATİ
 1224. Water wotır SU, SULAMAK
 1225. Waterfall wotırfol ŞELALE
 1226. Wave weyv 1.DALGA( deniz,radyo) DALGALANMA 2.EL SALLAMAK
 1227. Way wey YOL, ROTA, YÖN
 1228. We wi BİZ
 1229. Weak wiik ZAYIF,ERKSİZ
 1230. Wealth welth SERVET
 1231. Weapon wepın SİLAH
 1232. Wear weır GİYMEK
 1233. Weather wedır HAVA;İKLİM
 1234. Wednesday wenzdey ÇARŞAMBA
 1235. Week wiik HAFTA
 1236. Weigh weit AĞARLIK, TARTMAK
 1237. Welcome welkam 1.AĞIRLAMAK, HOŞ GELDİN
 1238. Well wel 1.İYİ 2.KUYU
 1239. Well-Known wel noun ÜNLÜ, BİLİNEN
 1240. West west BATI
 1241. Wet wet NEMLİ
 1242. What wat NE
 1243. Whatever watevır HERNEYSE
 1244. When wen NE ZAMAN
 1245. Whenever wenevır 1.HERHANGİ BİR ZAMAN 2.NE ZAMAN Kİ ...
 1246. Where weır NEREYE, NEREDE
 1247. While wayl BU ARADA
 1248. Whip wip KIRBAÇ
 1249. Whistle wisl ISLI, ISLIK ÇALMAK, DÜDÜK
 1250. White wayt BEYAZ, AK, BEYAZ TENLİ
 1251. Who hu KİM
 1252. Whoever huevır HERKİMSE
 1253. Whole houl TÜM, BÜTÜN WHOLESALES = TOPTAN SATIŞ
 1254. Whose huuz KİMİN
 1255. Why way NEDEN, NİÇİN
 1256. Wide wayd 1.GENİŞ 2.KENARDAN KENARA
 1257. Widow wıdou DUL
 1258. Ant ent KARINCA
 1259. Anti anti KARŞI, ZIT, TERS
 1260. Anxiety enzayıti ENDİŞE
 1261. Anxious enkşıs ENDİŞELİ
 1262. Any eni HERHANGİ
 1263. Anybody enibadi HERHANGİ BİRİ
 1264. Anyone enivan HERHANGİ BİRİ
 1265. Anything enyting HERHANGİ BİR ŞEY
 1266. Anyway enivey HER NEYSE
 1267. Anywhere eniveır HERHANGİ BİR YER
 1268. Apart epart AYRI
 1269. Apart From epart from HARİÇ, DIŞINDA
 1270. Ape eyp MAYMUN
 1271. Apologize epolocayz ÖZÜR DİLEMEK
 1272. Apparent eperınt AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
 1273. Appeal epiıl 1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
 1274. Appear eppiır GÖRÜNMEK
 1275. Appearance eppiırıns GÖRÜNÜŞ
 1276. Appetite epıtayt İŞTAH
 1277. Apple epıl ELMA
 1278. Applicant eplikınt BAŞVURAN
 1279. Application eplikeyşın BAŞVURU
 1280. Apply eplay 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
 1281. Appoint eppoint ATAMAK
 1282. Appointment eppointmınt 1.RANDEVU 2.ATAMA
 1283. Appreciate eprişieyt MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
 1284. Approach eproç 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
 1285. Approve epruv ONAYLAMAK
 1286. Approximate eproksimıt YAKLAŞIK OLARAK
 1287. Apricot eprikot KAYISI
 1288. April eyprıl NİSAN
 1289. Archbishop arçbişıp BAŞPİSKOPOS
 1290. Architect arkitekt MİMAR
 1291. Architecture arkitekçır MİMARİ
 1292. Area eriya ALAN, BÖLGE
 1293. Argue argüu TARTIŞMAK
 1294. Argument argümınt TARTIŞMA
 1295. Arise erayz KALKMAK, YÜKSELMEK
 1296. Aristocrat eristokrat ARİSTOKRAT
 1297. Arm arm KOL, SİLAH
 1298. Armchair armçeir KOLTUK
 1299. Armour armır ZIRH
 1300. Army armi ORDU
 1301. Around eraund 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
 1302. Arrange ereync DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
 1303. Arrest erest TUTUKLAMAK
 1304. Arrival erayvıl VARIŞ
 1305. Arrive erayv VARMAK
 1306. Arrow erov OK
 1307. Art art SANAT
 1308. Article artikl 1.MAKALE 2.EŞYA
 1309. Artificial artifişıl YAPAY
 1310. Artist artist SANATÇI
 1311. As ez 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
 1312. Ash eş KÜL
 1313. Ashamed eşeymd UTANMIŞ
 1314. Aside esayd BİR YANDA
 1315. Ask esk SORMAK, İSTEMEK
 1316. Asleep esliip UYKUDA
 1317. Ass es 1.EŞEK 2.APTAL
 1318. Assembly esembli 1.MONTAJ 2.OTURUM
 1319. Assist esist YARDIM ETMEK
 1320. Assistant esistınt YARDIMCI
 1321. Associate esoşieyt İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
 1322. Assume esuym VARSAYMAK
 1323. Astonish estoniş ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
 1324. At et DE..DA eki
 1325. Atmosphere etmosfiır HAVAKÜRE, ATMOSFER
 1326. Attach eteç BİRLEŞTİRMEK
 1327. Attack etek SALDIRMAK, ATAK
 1328. Attempt etempt DENEMEK
 1329. Attend etend KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
 1330. Attention etenşın DİKKAT
 1331. Attitude etitüud YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
 1332. Attractive etrektiv ÇEKİCİ
 1333. August ogust AĞUSTOS
 1334. Aunt aant TEYZE, HALA
 1335. Autumn otumn SONBAHAR
 1336. Available eveylıbl HAZIR, SERBEST, BOŞTA
 1337. Avenue evenyu CADDE
 1338. Average evirıç ORTALAMA
 1339. Avoid evoid KAÇINMAK
 1340. Awake eveyk UYANIK
 1341. Aware eveyr BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
 1342. Away evey BURADAN, BURADA DEĞİL
 1343. Awful oful KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
 1344. Axe eks BALTA
 1345. Baby beybi BEBEK
 1346. Back bek 1.ARKA 2.SIRT
 1347. Backbone bekbon 1.SIRT KEMİĞİ 2.BİR İŞİN TEMELİ
 1348. Background bekraund 1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL
 1349. Backward bekvörd GERİYE DOĞRU
 1350. Bad bed KÖTÜ
 1351. Badly bedli 1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA
 1352. Bag beg ÇANTA
 1353. Baggage begıc BAGAJ
 1354. Bake beyk PİŞİRMEK
 1355. Baker beykır FIRINCI
 1356. Balance belıns 1.DENGE 2.BAKİYE
 1357. Balcony belkıni BALKON
 1358. Bored bord CANI SIKILMIŞ
 1359. Born born DOĞMUŞ
 1360. Borrow borou ÖDÜNÇ ALMAK
 1361. Boss bos PATRON
 1362. Both bouth İKİSİ
 1363. Bottle botl ŞİŞE
 1364. Bottom botım EN ALT, DİP
 1365. Bow bou YAY
 1366. Bowl boul TAS
 1367. Box boks 1.KUTU 2.BOKS
 1368. Boy boy ERKEK ÇOCUK
 1369. Bra bra SUTYEN
 1370. Brain breyn BEYİN
 1371. Brass bras PİRİNÇ (metal)
 1372. Brave breyv KORKUSUZ, CESUR
 1373. Bread bred EKMEK
 1374. Break breyk KIRMAK
 1375. Breakfast brekfıst KAHVALTI
 1376. Breath breth NEFES
 1377. Breathe brith NEFES ALMAK
 1378. Brick brik TUĞLA
 1379. Bridge bric KÖPRÜ
 1380. Brief briif KISA, ÖZETLİ
 1381. Bright brayt PARLAK
 1382. Bring bring GETİRMEK
 1383. Broad brood GENİŞ
 1384. Broadcast broodkast YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla)
 1385. Broom bruum SÜPÜRGE
 1386. Brother bradır ERKEK KARDEŞ, AĞABEY
 1387. Brown braun KAHVERENGİ
 1388. Brush braş 1.FIRÇA 2.FIRÇALAMAK
 1389. Budget bacıt 1.BÜTÇE 2.BÜTÇE YAPMAK
 1390. Build bild İNŞA ETMEK, YAPMAK
 1391. Building bilding BİNA
 1392. Bulb balb AMPUL
 1393. Bump bamp ÇARPIŞMA
 1394. Bumper bampır TAMPON (araba)
 1395. Bumpy bampi ENGEBELİ
 1396. Bunch banç DESTE, DEMET
 1397. Bungalow banglou BUNGALOV
 1398. Burglar börglır HIRSIZ
 1399. Burn börn YANMAK
 1400. Burst börst PATLAMAK
 1401. Bury böri GÖMMEK
 1402. Bus bas OTOBÜS
 1403. Bush buş ÇALI
 1404. Business biznıs İŞ
 1405. Busy bizi MEŞGUL
 1406. But bat FAKAT
 1407. Butcher butçır KASAP
 1408. Butter batır TEREYAĞ
 1409. Button batn DÜĞME
 1410. Buy bay SATIN ALMAK
 1411. By bay YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR
 1412. Cab keb TAKSİ
 1413. Cable keybl 1.KABLO 2.TELGRAF
 1414. Cage keyc KAFES
 1415. Cake keyk KEK
 1416. Calculate kalkuleyt HESAPLAMAK
 1417. Calendar kelindır TAKVİM
 1418. Call kol 1.ÇAĞIRMAK 2.TELEFON ETMEK 3.KISA ZİYARET
 1419. Calm kaam SAKİN
 1420. Camera kemıra KAMERA
 1421. Camouflage kamuflaaj SAKLAMAK
 1422. Camp kemp KAMP
 1423. Campaign kempein KAMPANYA
 1424. Campus kempıs KAMPÜS
 1425. Can ken TENEKE KUTU
 1426. Canal knal KANAL
 1427. Cancel kensıl İPTAL ETMEK
 1428. Cancer kensır KANSER
 1429. Candidate kendidıt ADAY
 1430. Candle kendl MUM
 1431. Canteen kantiin KANTİN
 1432. Capacity kpasiti KAPASİTE
 1433. Capital kepıtl 1.BAŞKENT 2.BÜYÜK HARF 3.SERMAYE, ANAMAL
 1434. Captain keptın 1.KAPTAN 2.YÜZBAŞI
 1435. Capture kepçır 1.ELE GEÇİRMEK 2.HAPSE ATMAK
 1436. Car kaar ARABA
 1437. Caravan karavan KARAVAN
 1438. Card kaad KART
 1439. Cardigan kardigın HIRKA
 1440. Care keyr DİKKAT, ÖZEN
 1441. Career kariır MESLEK
 1442. Carnival karnivıl KARNAVAL
 1443. Carpenter karpıntır MARANGOZ
 1444. Carpet kaarpıt HALI
 1445. Carriage keriıc 1.FAYTON 2.VAGON
 1446. Carry keri TAŞIMAK
 1447. Case keys 1.KUTU,KAP 2.DAVA
 1448. Cash keş NAKİT
 1449. Castle kesl KALE
 1450. Cat ket KEDİ
 1451. Catch keç YAKALAMAK
 1452. Cattle ketl BÜYÜKBAŞ HAYVAN
 1453. Cause koz 1.NEDEN 2.NEDEN OLMAK
 1454. Ceiling silign TAVAN
 1455. Cell sel HÜCRE (hapis,beyin v.b)
 1456. Cellar selır KİLER, BODRUM
 1457. Century sençri YÜZYIL
 1458. Connect konekt BİRLEŞTİRMEK
 1459. Conquer konkuır İŞGAL ETMEK
 1460. Conscience konşıns VİCDAN, BİLİNÇ
 1461. Conscious konşıs BİLİNÇLİ
 1462. Consider konsidır 1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK 2.DÜŞÜNMEK
 1463. Consideration konsidıreyşın DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ
 1464. Consist kınsist OLUŞMAK
 1465. Consul konsl KONSOLOS
 1466. Consult kınsalt DANIŞMAK
 1467. Consultation konslteyşın TOPLANTI, KONSÜLTASYON
 1468. Contain konteyn KAPSAMAK
 1469. Container konteynır KAP
 1470. Content kontent TATMİN OLMUŞ
 1471. Contents kontents İÇERİK
 1472. Continuous kontinuıs SÜREKLİ
 1473. Contrary kontrıri TERSİNE, ZIDDINA
 1474. Contrast kıntrast KARŞILAŞTIRMAK
 1475. Control kontroul KONTROL ETMEK, YÖNETMEK
 1476. Convenience konvinyıns UYGUNLUK, KOLAYLIK
 1477. Convenient konvinyınt ELVERİŞLİ, UYGUN
 1478. Conversation konverseyşın SÖYLEŞİ
 1479. Cook kuuk 1.AŞÇI 2.YEMEK PİŞİRMEK
 1480. Cool kuul 1.SERİN 2.SERİNLETMEK, SOĞUTMAK
 1481. Cop kap POLİS
 1482. Copper kapır BAKIR
 1483. Copy kopi KOPYALAMAK, TAKLİT ETMEK
 1484. Corn korn 1. EKİN, MISIR 2.NASIR (tread on someone~s corns)
 1485. Corner kornır KÖŞE
 1486. Correct korekt 1.HATASIZ 2.DÜZELTMEK
 1487. Cost kost MALİYET, MAL OLMAK
 1488. Costly kostli PAHALI
 1489. Cottage kotıc KÖY EVİ
 1490. Cotton kotn PAMUK
 1491. Cough kof ÖKSÜRMEK
 1492. Council kaunsl KONSEY
 1493. Count kaunt SAYMAK
 1494. Country kantri 1.ÜLKE 2.KIRLIK ALAN
 1495. Couple kapıl 1.ÇİFT (karı-koca v.b) 2.BİR KAÇ
 1496. Courage karıc CESARET
 1497. Course kors 1.GİDİŞAT 2.KURS
 1498. Court kort 1.MAHKEME 2.KORT
 1499. Cousin kazn KUZEN
 1500. Cover kavır KAPLAMAK
 1501. Cow kau İNEK
 1502. Coward kauırd KORKAK
 1503. Crack krek KIRMAK
 1504. Crash kreş ÇARPIŞMAK (sertçe), ÇARPIŞTIRMAK
 1505. Crazy kreyzi ÇILGIN
 1506. Cream kriim 1.KREMA 2.KREM 3.KİRLİ BEYAZ
 1507. Creation krieyşın YARATIŞ
 1508. Creature kriiçır YARATIK
 1509. Crime kraym SUÇ
 1510. Criminal kriminl SUÇLU (yasa önünde)
 1511. Criticize kritisayz ELEŞTİRMEK
 1512. Crop krop ÜRÜN (toprak ürünü)
 1513. Cross kros 1.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK,ÇAPRAZLAMA GİTMEK 2.HAÇ
 1514. Crossing krosing GEÇİT
 1515. Crossroads krosroudz KAVŞAK
 1516. Crowd kraud KALABALIK
 1517. Crown kraun TAÇ
 1518. Cruel kruıl ZALİM
 1519. Cruise kruuz 1.DENİZ GEZİSİ 2.KITALARARASI SİLAH
 1520. Crush kraş KIRMAK (basarak)
 1521. Cry kray BAĞIRMAK, AĞLAMAK
 1522. Cube küub KÜP
 1523. Cucumber küukambır HIYAR
 1524. Cultivate kaltıveyt TOPRAKLA UĞRAŞMAK
 1525. Culture kalçır KÜLTÜR
 1526. Cup kap 1.FİNCAN 2.KUPA
 1527. Cure küur İYİLEŞTİRMEK, TEDAVİ, İŞLEM
 1528. Curiosity küriositi MERAK
 1529. Curious küriyıs 1.MERAKLI 2.OLAĞANDIŞI
 1530. Curl körl KIVIRMAK
 1531. Current karınt 1.AKIM 2.CARİ 3.KUR
 1532. Curse körs LANET
 1533. Curtain körtn PERDE
 1534. Curve körv EĞRİ
 1535. Custom kastım GELENEK
 1536. Customer kastımır ALICI, MÜŞTERİ
 1537. Customs kastımz GÜMRÜK
 1538. Cut kat KESMEK
 1539. Cycle saykl BİSİKLET, TUR
 1540. Dad ded BABA
 1541. Daily deyli GÜNLÜK
 1542. Dam dem BARAJ
 1543. Damp demp NEMLİ
 1544. Dance dens DANS
 1545. Danger deyncır TEHLİKE
 1546. Dangerous deyncrıs TEHLİKELİ
 1547. Dare deyr 1.CESARETLİ OLMAK,CÜRET GÖSTERMEK 2.MEYDAN OKUMAK
 1548. Dark dark 1.KARANLIK 2.KOYU 3.SİYAH TENLİ
 1549. Dash deş 1.FIRLAMAK ANİDEN KOŞMAK 2.'-'işareti
 1550. Date deyt GÜNÜN TARİHİ
 1551. Daughter dotır KIZ ÇOCUK
 1552. Day dey GÜN
 1553. Dead ded ÖLÜ
 1554. Deal diıl ALIP SATMAK (ticari), İŞ YAPMAK
 1555. Dear diır 1.SEVGİLİ, SEVİLEN 2.PAHALI
 1556. Death deth ÖLÜM
 1557. Deceive dısiiv KANDIRMAK
 1558. Doubt daut 1.ŞÜPHE 2.EMİN OLMAMAK
 1559. Down daun AŞAĞISI
 1560. Draw drov 1.ÇİZMEK (resim) 2.ÇEKMEK (çekmece)
 1561. Dreadful dredfl KORKUNÇ, KÖTÜ
 1562. Dreadfully dredfıli ÇOK
 1563. Dream driim DÜŞ, HAYAL, RÜYA, RÜYA GÖRMEK
 1564. Dress dres 1.GİYSİ 2.GİYİNMEK
 1565. Drill dril 1.DELMEK 2.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK
 1566. Drink drink İÇMEK
 1567. Drive draıv ARABA KULLANMAK, SÜRMEK
 1568. Drop drop 1.DÜŞÜRMEK, DÜŞMEK, BIRAKMAK 2.DAMLA
 1569. Drug drag İLAÇ, UYUŞTURUCU
 1570. Drunk drank SARHOŞ
 1571. Dry dray 1.KURU 2.KURUMAK
 1572. Due düu KADAR, VADE( borç )
 1573. Dull dal 1.APTAL 2.KAPALI,SIKICI
 1574. Dust dast TOZ
 1575. Duty düuti 1.GÖREV 2.GÜMRÜK VERGİSİ
 1576. E.G. i ci ÖRNEĞİN (kısaltılmışı)
 1577. Each iiç HER, HER BİRİ
 1578. Eager iigır İSTEKLİ
 1579. Ear iır KULAK
 1580. Early örli ERKEN
 1581. Earn örn PARA KAZANMAK
 1582. Earnest örnıst CİDDİ
 1583. Earth örth 1.DÜNYA 2.TOPRAK 3.TOPRAK PARÇASI
 1584. Ease iiz KOLAYLIK
 1585. East iist DOĞU
 1586. Easy iizi KOLAY
 1587. Eat iit YEMEK YEMEK
 1588. Echo ekou EKO, AKİS
 1589. Economical ikınomikl EKONOMİK
 1590. Edge ec KENAR
 1591. Editor editır EDİTÖR
 1592. Educate ecukeyt EĞİTİM
 1593. Effect ıfekt ETKİ
 1594. Efficient ıfışınt ETKİN, İYİ ÇALIŞAN
 1595. Effort efıt EFOR
 1596. Egg eg YUMURTA
 1597. Either.....Or.... aydır ... or YA.....YA.....
 1598. Elastic ılestik ELASTİK
 1599. Elbow elbou DİRSEK
 1600. Elder eldır YAŞLI (daha yaşlı)
 1601. Elect ılekt SEÇMEK
 1602. Election ılekşın SEÇİM
 1603. Electricity ılektrisiti ELEKTRİK
 1604. Elegant elıgınt ŞIK
 1605. Elementary elımentri TEMEL, BAŞLANGIÇ İÇİN
 1606. Elephant elıfınt FİL
 1607. Else els DAHA, BAŞKA
 1608. Elsewhere elsver BAŞKA BİR YER
 1609. Embassy embısi BÜYÜKELÇİLİK
 1610. Emerge ımörc ÇIKMAK
 1611. Emergency ımörcınsi ACİL DURUM
 1612. Emigrate emıgreyt GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen)
 1613. Employ ımploy ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak)
 1614. Employee ımployi ÇALIŞTIRILAN ADAM
 1615. Employer ımployır İŞVEREN
 1616. Employment ımploymınt İŞ
 1617. Empty empti BOŞ
 1618. Enclose ınklouz KAPATMAK, ETRAFINI KAPATMAK
 1619. Encourage ınkarıc CESARETLENDİRMEK
 1620. End end SON, BİTİRMEK
 1621. Enemy enımi DÜŞMAN
 1622. Energy enırci ENERJİ
 1623. Engage engeyc 1.NİŞANLAMAK 2.İŞ VERMEK
 1624. Engine encin MAKİNE
 1625. Enjoy ıncoy EĞLENMEK
 1626. Enough inaf YETER
 1627. Enter enter GİRMEK
 1628. Enterprise entıprayz GİRİŞİM
 1629. Entertain entıteyn AĞIRLAMAK (konukları)
 1630. Entertainment entıteynmınt EĞLENCE
 1631. Entrance entrıns GİRİŞ
 1632. Envelope ınvılop ZARF
 1633. Equal ikuıl EŞİT
 1634. Equality ikualiti EŞİTLİK
 1635. Erect irekt KALDIRMAK
 1636. Error erır HATA
 1637. Escalator eskıleytır YÜRÜYEN MERDİVEN
 1638. Escape ıskeyp KAÇMAK
 1639. Especial ıspeşl ÖZEL, ÖNEMLİ
 1640. Essential ısenşıl TEMEL, ÇOK ÖNEMLİ
 1641. Establish ıstabliş KURMAK ,İNŞA ETMEK
 1642. Estimate estımeyt TAHMİN ETMEK (hesaplayarak)
 1643. Even ivın 1.HATTA 2.ÇİFT,BERABERE,DÜZGÜN
 1644. Evening ivning AKŞAM
 1645. Event ivent OLAY
 1646. Eventually ivençuıli SONUNDA, NİHAİ
 1647. Ever evır HERHANGİ BİR ZAMAN
 1648. Every evri HER
 1649. Evil ivl KÖTÜ
 1650. Exact ıgzekt TAM
 1651. Exactly ıgzekli KESİN OLARAK
 1652. Exaggerate ıgzacıreyt ABARTMAK
 1653. Examine ıgzamin İNCELEMEK, SINAV VERMEK
 1654. Example ıgzempl ÖRNEK
 1655. Excellent eksılınt ÇOK İYİ
 1656. Except ıksept DIŞINDA, HARİÇ
 1657. Exception ıksepşın İSTİSNA
 1658. Flood flad SEL
 1659. Floor floor YAPININ TABANI, KAT
 1660. Flour flauır UN
 1661. Flower flauır ÇİÇEK
 1662. Fly flay 1.UÇMAK 2.SİNEK
 1663. Fog fog SİS
 1664. Fold fould KATLAMAK
 1665. Follow folou İZLEMEK, TAKİP ETMEK
 1666. Fond fond HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK
 1667. Food fuud YİYECEK, BESİN
 1668. Fool fuul 1.APTAL 2.APTALCA DAVRANMAK 3.KANDIRMAK
 1669. Foolish fuuliş APTALCA
 1670. Foot fuut AYAK
 1671. For for İÇİN
 1672. Forbid forbid YASAKLAMAK
 1673. Force fors ZORLAMAK, ZOR, FORS
 1674. Forecast forkast TAHMİN
 1675. Forehead forıd ALIN
 1676. Foreign forın YABANCI (ülke veya ırk)
 1677. Forest forıst ORMAN
 1678. Forget fıget UNUTMAK
 1679. Forgive fıgiv BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK
 1680. Fork fork ÇATAL
 1681. Form form ŞEKİL, ŞEKİLLENDİRMEK, FORM
 1682. Former formır ÖNCEKİ ZAMAN
 1683. Fortnight fortnayt İKİ HAFTA, ONDÖRT GÜN
 1684. Fortune forçın 1.SERVET 2.ALIN YAZISI 3.TALİH
 1685. Forward forvıd İLERİ
 1686. Foundation faundeyşın 1.TEMEL 2.VAKIF
 1687. Fountain fauntın FISKİYE
 1688. Fountain-Pen fauntın pen DOLMA KALEM
 1689. Fox foks TİLKİ
 1690. Frame freym ÇERÇEVE
 1691. Free frii ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK
 1692. Free frii BEDAVA, ÜCRETSİZ
 1693. Freedom friidım ÖZGÜRLÜK
 1694. Freeze friz DONMAK
 1695. Fresh freş TAZE
 1696. Friday fraydey CUMA
 1697. Friend frend ARKADAŞ
 1698. Friendly frendli DOSTÇA
 1699. Fright frayt KORKU
 1700. Frighten fraytn KORKUTMAK
 1701. Frog frog KURBAĞA
 1702. From from (...DEN, ...DAN) EKİ
 1703. Front frant ÖN
 1704. Frown fraun KAŞINI ÇATMAK,MEMNUN OLMAMAK
 1705. Fruit fruut MEYVE
 1706. Fugitive fiucitiv KANUN KAÇAĞI
 1707. Full ful DOLU, TAMAMEN
 1708. Fun fan EĞLENCE
 1709. Fund fand FON, KULLANABİLİNİR MALİ KAYNAK
 1710. Funny fani 1.KOMİK 2.GARİP
 1711. Fur för KÜRK
 1712. Furnish förniş DÖŞEMEK
 1713. Further fördır DAHA
 1714. Future füuçır GELECEK
 1715. Gain geyn KAZANMAK
 1716. Gallery gelıri GALERİ
 1717. Gamble gembl KUMAR OYNAMAK, KUMAR
 1718. Game geym OYUN
 1719. Gang geng ÇETE
 1720. Gap gep BOŞLUK, FARK
 1721. Garage garaaj GARAJ
 1722. Garden gadn BAHÇE
 1723. Garlic gaalik SARIMSAK
 1724. Gas ges GAZ
 1725. Gate geyt BAHÇE KAPISI
 1726. Gather gedır 1.TOPARLAMAK, TOPLANMAK 2.ANLAMAK
 1727. General cenrıl GENERAL
 1728. General cenrıl GENEL
 1729. Generally cenrıli GENELLİKLE
 1730. Generous cenrıs CÖMERT
 1731. Genius ciniıs DAHİ
 1732. Gentle centl NAZİK
 1733. Gentleman centlmın CENTİLMEN
 1734. Get get 1.ALMAK 2.ELDE ETMEK 3.ANLAMAK
 1735. Gift gift 1.ARMAĞAN 2.YETENEK
 1736. Gipsy cipsi ÇİNGENE
 1737. Girl görl KIZ
 1738. Give giv VERMEK
 1739. Glad gled MEMNUN
 1740. Gladly gledli ZEVKLE
 1741. Glass glas CAM, BARDAK
 1742. Glorious gloriıs PARLAK, ONURLU (parlak tarih)
 1743. Glory glori ONUR, HEYECAN, GÜZELLİK
 1744. Glove glav ELDİVEN
 1745. Go go GİTMEK
 1746. Goat gout KEÇİ
 1747. God gad TANRI
 1748. Gold gould ALTIN
 1749. Golden gouldın ALTINDAN
 1750. Goldfish gouldfiş AKVARYUM BALIĞI
 1751. Good gud 1.İYİ 2.DEVAMLI ( uzun periyot )
 1752. Good-Looking gud luking İYİ GÖRÜNÜMLÜ, YAKIŞIKLI
 1753. Goose guus KAZ
 1754. Gosh goş HAYRET!...
 1755. Govern gavn YÖNETMEK, HÜKMETMEK
 1756. Government gavınmınt HÜKÜMET
 1757. Graduate grecueyt MEZUN (üniversite mezunu)
 1758. Hostage hastıc ESİR, REHİNE
 1759. Hostel hastl ÖĞRENCİ, TURİST KONAKLAMA YERİ
 1760. Hot hat 1.SICAK 2.ACI ( yemekte )
 1761. Hotel houtel OTEL
 1762. Hour auır SAAT
 1763. Hourly auıli SAAT BAŞI
 1764. House haus EV
 1765. Housewife haus wayf EV HANIMI
 1766. Hover havır HAVADA KALMAK
 1767. How haw NASIL
 1768. However hauevır HER ŞEKİLDE
 1769. Hum ham VIZILDAMAK, DUDAK KAPALI ŞARKI SÖYLEMEK
 1770. Humble hambl ALÇAK GÖNÜLLÜ
 1771. Humour hüumır GÜLDÜRÜ, MİZAH
 1772. Hungry hangri AÇ
 1773. Hunt hant AVLAMAK
 1774. Hurry hari ACELE ETMEK
 1775. Hurt hört YARALAMAK, YARALANMAK
 1776. Husband hazbınd KOCA, ERKEK EŞ
 1777. Ice ays BUZ
 1778. Ice-Cream ays kriim DONDURMA
 1779. Icy aysi ÇOK SOĞUK, BUZLU
 1780. Idea aydiı FİKİR
 1781. Ideal aydiıl YETKİN, İDEAL
 1782. Identical aydentikl ÖZDEŞ, ÇOK BENZEYEN, AYNI
 1783. Identify aydentifay BELİRLEMEK, TANIMLAMAK, TANIMAK, BELİRTMEK
 1784. Idle aydl ATIL, BOŞ
 1785. If if EĞER
 1786. Ill il HASTA, HASTALIK
 1787. Illegal illigıl KANUNSUZ
 1788. Image imıc HAYAL, İMAJ
 1789. Immediate immidiıt ANINDA, DERHAL
 1790. Immense imens ÇOK BÜYÜK
 1791. Immigrate imigreyt GÖÇMEN
 1792. Impatient impeyşınt SABIRSIZ
 1793. Impolite impolayt KABA, NAZİK DEĞİL
 1794. Import import İTHAL ETMEK
 1795. Importance importıns ÖNEM
 1796. Important importınt ÖNEMLİ
 1797. Impossible imposıbl OLANAKSIZ
 1798. Impress impres ETKİLEMEK
 1799. Impression impreşn ETKİ
 1800. Improve impruuv GELİŞMEK, İYİYE GİTMEK
 1801. Improvement impruuvmınt GELİŞME
 1802. In in 1.İÇİNDE, İÇERİ, İÇERDE, İÇERİYE 2.POPÜLER
 1803. In Order To in ordır to AMACIYLA, MAKSADIYLA
 1804. Incident insidınt OLAY (önemsiz olay)
 1805. Include inkluud KAPSAMAK
 1806. Income inkım GELİR
 1807. Incorrect ınkırekt HATALI, YANLIŞ
 1808. Increase inkriiz ARTMAK
 1809. Incredible inkredıbl İNANILMAZ, BÜYÜLEYİCİ
 1810. Indeed indiid GERÇEKTEN
 1811. Independent ındıpendınt BAĞIMSIZ
 1812. Indicate indikeyt GÖSTERMEK, İŞARET ETMEK
 1813. Indoor indor EV İÇİNDE, İÇERDE
 1814. Industry indastri ENDÜSTRİ
 1815. Inferior infiıriır AŞAĞILIK
 1816. Influence ınfluıns ETKİ, ETKİLEMEK
 1817. Inform infoom BİLGİ VERMEK
 1818. Informal infoomıl RESMİ OLMAYAN,GAYRI RESMİ
 1819. Information infımeyşın BİLGİ, ENFORMASYON
 1820. Injure incır İNCİTMEK
 1821. Ink ink MÜREKKEP
 1822. Inn in 1.HAN 2.MOTEL
 1823. Inquire inkwayr ARAŞTIRMAK
 1824. Inquiry inkuaıri SORU
 1825. Insect insekt BÖCEK
 1826. Inside insayd İÇERİSİ
 1827. Insist insist ISRAR ETMEK
 1828. Inspect inspekt İNCELEMEK
 1829. Inspector inspektır MÜFETTİŞ
 1830. Install instol YERLEŞTİRMEK
 1831. Instance instıns ÖRNEK
 1832. Instead Of insted ov YERİNE
 1833. Institute instıtüut ENSTİTÜ,KURULUŞ
 1834. Instruction instrakşn YÖNERGE;TALİMAT
 1835. Instrument instrumınt ENSTRÜMAN
 1836. Intelligent intelicınt ZEKİ
 1837. Intend intend PLANLAMAK, MAKSAT, NİYET
 1838. Intention intenşın PLAN
 1839. Interest interest 1.İLGİ DUYMAK, ENTERESE OLMAK 2. FAİZ
 1840. Interesting intresting İLGİNÇ
 1841. Intermediate intımidiıt ARADA
 1842. International intıneyşınıl ULUSLARARASI
 1843. Interpret intörprıt ÇEVİRİ, YORUMLAMAK
 1844. Interrupt intırapt DURDURMAK, KESMEK(bir süre için), ARAYA GİRMEK
 1845. Interval ıntıvl ARALIK, ARA
 1846. Interview intıvüu RÖPORTAJ, GÖRÜŞME
 1847. Into intu İÇİNE
 1848. Introduce intrıdyus TANIŞTIRMAK
 1849. Invalid invelid GEÇERSİZ
 1850. Invent invent İCAT ETMEK, YARATMAK
 1851. Invest invest YATIRIM YAPMAK
 1852. Investigate ınvestıgeyt ARAŞTIRMA YAPMAK,ÇALIŞMAK
 1853. Invite ınvayt DAVET ETMEK
 1854. Iron ayrın 1.DEMİR 2.ÜTÜ
 1855. Irregular ıregulır DÜZENSİZ
 1856. Island aylınd ADA
 1857. Issue işuu 1.BASKI 2.KONU 3.VERMEK
 1858. Likely laykli BÜYÜK OLASILIKLA
 1859. Line layn ÇİZGİ, SATIR, SIRA
 1860. Link link BİRLEŞTİRMEK
 1861. Lip lip DUDAK
 1862. Liquid likuit SIVI
 1863. List list LİSTE
 1864. Listen lisın DİNLEMEK
 1865. Little litıl KÜÇÜK
 1866. Live laıv CANLI
 1867. Live liv YAŞAMAK
 1868. Lives layvz YAŞAMLAR
 1869. Living living YAŞAM BİÇİMİ
 1870. Load loud YÜK, YÜKLEMEK,SİLAH DOLDURMAK
 1871. Local lokıl BÖLGESEL, YEREL
 1872. Lock lok KİLİTLEMEK, KİLİT
 1873. Long long UZUN
 1874. Look luuk BAKMAK, BAKIŞ
 1875. Loose luuz BOL, BAĞSIZ
 1876. Lose luuz KAYBETMEK
 1877. Loss los KAYIP, ZARAR
 1878. Lot lot ÇOK
 1879. Loud laud YÜKSEK SESLİ
 1880. Love lav SEVGİ;AŞK
 1881. Lovely lavli SEVİMLİ
 1882. Low lov ALÇAK, DÜŞÜK
 1883. Lower lovır AŞAĞIYA İNDİRMEK
 1884. Luck lak ŞANS
 1885. Lucky laki ŞANSLI
 1886. Luggage lagıc VALİZ, YÜK
 1887. Lunch lanç ÖĞLE YEMEĞİ
 1888. Lung lang AKCİĞER
 1889. Luxury lakşıri LÜKS
 1890. Machine mışiin MAKİNE
 1891. Machine-Gun mışiin gan MAKİNELİ TÜFEK
 1892. Mad med DELİ
 1893. Madam medım MADAM, BAYAN
 1894. Magic mecik BÜYÜ
 1895. Mail meyl POSTA
 1896. Main meyn ANA, ESAS
 1897. Make meyk 1.YAPMAK 2.ÇEŞİT
 1898. Make-Up meyk ap 1.MAKYAJ 2.UYDURMAK
 1899. Male meyl ERKEK
 1900. Man men ADAM
 1901. Manage menıc YÖNETMEK, KONTROL ETMEK
 1902. Management menıcmınt YÖNETİM, İDARE
 1903. Manager menıcır YÖNETİCİ, MENAJER
 1904. Manner menır TAVIR, GÖRGÜ
 1905. Many meni BİRÇOK
 1906. Map mep HARİTA
 1907. March març 1.MARŞ 2.YÜRÜYÜŞ 3.MART (ayı)
 1908. Mark mark İŞARETLEMEK, İŞARET
 1909. Market maakıt PAZAR, PİYASA
 1910. Marry meri EVLENMEK
 1911. Marvellous marvılıs ŞAHANE, HARİKA
 1912. Mask mesk MASKE
 1913. Mass mes KÜTLE, KİTLE, KALABALIK
 1914. Master mestır UZMAN, ŞEF, SAHİP, HOCA
 1915. Match meç 1.UYMAK, UYUŞMAK 2.MAÇ 3.KİBRİT
 1916. Material metıriıl MALZEME, KUMAŞ
 1917. Matter metır 1.MESELE 2.ÖNEMLİ OLMAK
 1918. May mey 1.MAYIS 2.MAY BE = BELKİ
 1919. Me mi BANA, BEN
 1920. Meal miıl YEMEK
 1921. Mean miin 1.ANLAMINA GELMEK,İSTEMEK,PLANLAMAK 2.CİMRİ
 1922. Mean miin ORTALAMA
 1923. Meaning miining ANLAM
 1924. Means miins 1.STİL, YOL, YARDIM 2.PARA
 1925. Meantime miintaym BU ARADA
 1926. Meanwhile miinvayl BU ARADA, AYNI ANDA
 1927. Measure mejır ÖLÇÜ
 1928. Meat miit ET
 1929. Mechanic mekanik MEKANİK
 1930. Medal medıl MADALYA
 1931. Medicine medisin İLAÇ, TIP
 1932. Meet miit BULUŞMAK, KARŞILAMAK
 1933. Meeting miiting TOPLANTI, MİTİNG
 1934. Melody melodi EZGİ, MELODİ
 1935. Melon melın KAVUN
 1936. Melt melt ERİMEK
 1937. Member membır ÜYE
 1938. Memorable memırıbl UNUTULMAYACAK
 1939. Memorandum memırendım NOT
 1940. Memorial memoriıl BİR KİŞİNİN ANISINA YAPILAN YAPIT
 1941. Memorize memırayz EZBERLEMEK
 1942. Memory memıri HAFIZA
 1943. Men men ADAMLAR
 1944. Mend mend TAMİR ETMEK
 1945. Mental mentıl ZİHİNSEL
 1946. Mention menşın BAHSETMEK
 1947. Merchant mörçınt TÜCCAR
 1948. Mercy mörsi MERHAMET
 1949. Mere miır SADECE,YALNIZCA
 1950. Merry meri MUTLU
 1951. Mess mes KARGAŞALIK,DAĞINIKLIK
 1952. Message mesıc MESAJ
 1953. Metal metıl METAL
 1954. Meter mitır ÖLÇEK
 1955. Method methıd METOT
 1956. Metre mitr METRE
 1957. Mice mays FARELER
 1958. Nuisance nuusıns SIKINTI, DERT
 1959. Number nambır SAYI, NUMARALANDIRMAK
 1960. Nurse nörs HEMŞİRE, HASTABAKICI
 1961. Nut nat 1.KURUYEMİŞ (fındık v.b) 2.SOMUN
 1962. Oak ook MEŞE
 1963. Obey obey SÖZ DİNLEMEK, İTAAT ETMEK
 1964. Object ıbcekt İTİRAZ ETMEK
 1965. Object abcekt NESNE, OBJE, AMAÇ
 1966. Observation abzıveyşın GÖZLEM
 1967. Observe ıbzörv GÖZLEM YAPMAK
 1968. Obtain ıbtein TEDARİK ETMEK, SAĞLAMAK
 1969. Obvious ıbvıyıs AŞİKAR
 1970. Occasion ıkeyjn VESİLE
 1971. Occupation aküpeyşın 1.MESLEK 2.İŞGAL
 1972. Occupy aküpay İŞGAL ETMEK, OTURMAK, KAPLAMAK, MEŞGUL ETMEK
 1973. Ocean ouşın OKYANUS
 1974. October oktobır EKİM (ayı )
 1975. Of ov İYELİK EKİ, NIN
 1976. Off of YOK OLMAK, EKSİLMEK
 1977. Offence ıfens 1.YASADIŞI İŞ 2.SALDIRI, OFENS
 1978. Offend ıfend KIZDIRMAK, İNCİTMEK (birini)
 1979. Offer ofır TEKLİF ETMEK
 1980. Office ofis OFİS
 1981. Officer ofisır SUBAY, MEMUR
 1982. Official ofişl RESMİ
 1983. Often ofn SIK SIK
 1984. Oil oyl YAĞ, PETROL
 1985. Old old ESKİ, YAŞLI
 1986. On an ÜZERİNDE
 1987. Once wans 1.BİR KEZ 2.BİR AN ÖNCE
 1988. One wan BİR
 1989. Only ounli SADECE, YALNIZCA
 1990. Open oupın AÇIK, AÇMAK
 1991. Operate opıreyt ÇALIŞMAK
 1992. Operation opıreyşın 1.OPERASYON 2.AMELİYAT
 1993. Operator opıreytır OPERATÖR
 1994. Opinion opinyın DÜŞÜNCE
 1995. Opportunity aporçüniti FIRSAT
 1996. Opposite apızit ZIT,TERS
 1997. Optimist aptimist İYİMSER
 1998. Or or VEYA
 1999. Orange orınc 1.PORTAKAL 2.TURUNCU
 2000. Order oordır 1.EMİR 2.SİPARİŞ 3.DÜZEN, SIRA
 2001. Ordinary oodnri SIRADAN, NORMAL
 2002. Organ orgın 1.ORG 2.ORGAN 3.ORGANİZASYON, KURULUŞ
 2003. Organize orgınayz ORGANİZE ETMEK
 2004. Origin oricin KÖKEN, ORİJİN
 2005. Other adır DİĞER
 2006. Otherwise adırwayz 1.BAŞKA TÜRLÜ 2.YOKSA,AKSİ TAKTİRDE
 2007. Ought oot ..MELİ ..MALI EKİ
 2008. Our aar BİZİM
 2009. Out aut DIŞARI
 2010. Out-Of-Date aut ov deyt MODASI GEÇMİŞ, ESKİ
 2011. Outline autlayn ANA HAT, ÖZETLEMEK
 2012. Output autput ÇIKTI
 2013. Outside autsayd DIŞARI
 2014. Oven avn FIRIN
 2015. Over ouvır 1.ÜSTÜNDE 2.BİTMEK
 2016. Overcome ouvıkam ÜSTESİNDEN GELMEK
 2017. Owe ou BORÇLU OLMAK
 2018. Own on SAHİP OLMAK
 2019. Owner ounır SAHİP
 2020. Ox oks BOĞA
 2021. Pack pek PAKETLEMEK
 2022. Packet pekıt PAKET
 2023. Page peyc SAYFA
 2024. Pain peyn ACI, AĞRI
 2025. Painful peynful AĞRILI
 2026. Paint peynt BOYAMAK, BOYA
 2027. Painter peyntır 1.RESSAM 2.BOYACI
 2028. Pair peır ÇİFT
 2029. Palace pelıs SARAY
 2030. Pale peyl SOLUK,SOLGUN (renk)
 2031. Pan pen TAVA
 2032. Panic penik PANİK
 2033. Paper peypır 1.KAĞIT 2.GAZETE 3.EVRAK, KİMLİK
 2034. Paradise perıdays CENNET
 2035. Paragraph perıgraf PARAGRAF
 2036. Parcel paasl PARÇA
 2037. Pardon paadn PARDON
 2038. Parent perınt ANA BABA
 2039. Park park 1.PARK 2.PARK ETMEK
 2040. Parliament parlımınt PARLAMENTO
 2041. Parrot perıt PAPAĞAN
 2042. Part part KISIM, BÖLÜM ,AYIRMAK
 2043. Part-Time part taym YARIM GÜN
 2044. Particular pıtikülır YALNIZ, ÖZEL, TİTİZ
 2045. Partner partnır 1.ORTAK 2.PARTNER
 2046. Party paati PARTİ
 2047. Pass pes GEÇMEK, GEÇİRMEK
 2048. Passage pesıc PASAJ
 2049. Passenger pesıncır YOLCU
 2050. Passport pasport PASAPORT
 2051. Password paswörd PAROLA
 2052. Past pest GEÇMİŞ
 2053. Patience peyşns SABIR
 2054. Patient peyşnt 1.SABIRLI 2.HASTA
 2055. Pay pey ÖDEMEK
 2056. Payment peymınt ÖDEME
 2057. Peace piis BARIŞ
 2058. Present prizent SUNMAK
 2059. President prezidınt BAŞKAN
 2060. Press pres 1.BASKI 2.ÜTÜLEME 3.BASIN
 2061. Press pres BASKI YAPMAK, BASMAK
 2062. Pressure preşır BASINÇ, BASKI
 2063. Pretend pritend GİBİ GÖZÜKMEK, TAKLİT YAPMAK
 2064. Pretty priti 1.SEVİMLİ 2.OLDUKÇA
 2065. Prevent privent KORUMAK
 2066. Previous priiviıs ÖNCEKİ
 2067. Price prays FİYAT
 2068. Pride prayd ONUR,GURUR
 2069. Priest priist RAHİP
 2070. Prince prins PRENS
 2071. Principal prinsipl 1.EN ÖNEMLİ 2.PRENSİP 3.ANA PARA (borçta)
 2072. Print print 1.BASMAK(harfler vs.) 2.İZ
 2073. Prison prizn HAPİS
 2074. Prisoner priznır 1.MAHKUM 2.ESİR
 2075. Private prayvıt ÖZEL
 2076. Prize prayz ÖDÜL
 2077. Probable prabıbl OLASI
 2078. Problem prablım SORUN, PROBLEM
 2079. Produce prodyus ÜRETMEK
 2080. Product prıdak ÜRÜN
 2081. Production prodakşn ÜRETİM
 2082. Profession profeşn MESLEK
 2083. Profit profit KAR
 2084. Programme prougrem PROGRAM
 2085. Progress prougres GELİŞME
 2086. Promise promis SÖZ VERMEK
 2087. Pronounce pronauns OKUNUŞUNU ÇIKARTMAK, TELAFFUZ ETMEK
 2088. Proof pruuf KANIT
 2089. Proper prapır UYGUN, DOĞRU
 2090. Property prapıti MAL, MÜLK (bir işinin sahip olduğu), EŞYA
 2091. Proposal propouzl PLAN, ÖNERİ
 2092. Propose propouz 1.PLANINI AÇIKLAMAK 2.EVLİLİK TEKLİF ETMEK
 2093. Protect prıtekt KORUMAK
 2094. Protest protest PROTESTO
 2095. Proud praud GURURLU
 2096. Prove pruuv KANITLAMAK
 2097. Provide provayd SAĞLAMAK, TEDARİK ETMEK
 2098. Pub pab PAB, BİRAHANE
 2099. Public pablik HALK (puplıc sector=devlet sektörü )
 2100. Publish pabliş BASIM (bir yayını)
 2101. Pull pul ÇEKMEK
 2102. Pullover pulouvır 1.KAZAK 2.ARABAYI DURDURMAK, KENARA ÇEKMEK
 2103. Pump pamp POMPA
 2104. Punch panç 1.DELMEK 2.YUMRUKLAMAK
 2105. Punish paniş CEZALANDIRMAK
 2106. Pupil püupl 1.ÖĞRENCİ 2.GÖZBEBEĞİ
 2107. Puppet papıt KUKLA
 2108. Puppy papi GENÇ KÖPEK
 2109. Purchase pörçıs SATIN ALMAK
 2110. Purple pörpıl MOR
 2111. Purpose pöpıs AMAÇ
 2112. Push puş İTMEK
 2113. Put put KOYMAK
 2114. Puzzle pazl BULMACA, PROBLEM
 2115. Pyjamas pıcaamız PİJAMA
 2116. Quality kualıti NİTELİK, KALİTE
 2117. Quantity kuantıti MİKTAR
 2118. Quarrel kuarıl TARTIŞMAK, ATIŞMAK
 2119. Quarter kootır ÇEYREK
 2120. Queen kuiin KRALİÇE
 2121. Question quesçın SORU, SORMAK
 2122. Queue küu SIRA, KUYRUK
 2123. Quick kuik ÇABUK
 2124. Quiet kuayıt SESSİZ, SAKİN, HUZURLU
 2125. Quite kuayt HEMEN HEMEN, YAKLAŞIK OLARAK
 2126. Quiz kuiz KÜÇÜK TEST
 2127. Rabbit rebit TAVŞAN
 2128. Race reys IRK
 2129. Race reys YARIŞMAK
 2130. Radiator reydieytır RADYATÖR
 2131. Radio reydio RADYO
 2132. Rail reyl RAY
 2133. Railway reylwey TREN YOLU
 2134. Rain reyn YAĞMUR
 2135. Raincoat reynkout YAĞMURLUK
 2136. Raise reyz 1.YÜKSELTMEK 2.ZAM YAPMAK 3.YETİŞTİRMEK
 2137. Range reync ARALIK, ALAN
 2138. Rank renk 1.SIRA 2.RÜTBE 3.SOSYAL SINIF
 2139. Rapid repid ÇABUK, HIZLI
 2140. Rare reyr NADİR
 2141. Rate reyt 1.HIZ 2. ORAN
 2142. Rather radır EPEY, ÇOK DEĞİL
 2143. Raw row 1.HAM 2.ÇİĞ
 2144. Razor reyzır USTURA, TRAŞ MAKİNESİ
 2145. Reach riiç ERİŞMEK
 2146. Read riid OKUMAK
 2147. Ready redi HAZIR
 2148. Realize riılayz FARK ETMEK (idrak etmek )
 2149. Really riıli GERÇEKTEN
 2150. Reason riizn 1.NEDEN 2.AKIL
 2151. Reasonable riiznıbl MAKUL
 2152. Recall rikol ANIMSAMAK
 2153. Receipt rısiit MAKBUZ
 2154. Receive rısiiv 1.ALMAK 2.KARŞILAMAK
 2155. Recent riisnt YAKIN ZAMANDA OLAN
 2156. Reception risepşn 1.RESMİ DAVET 2.RESEPSİYON
 2157. Recognize rekıgnayz TANIMAK
 2158. Saddle sedl EĞER
 2159. Safe seyf 1.GÜVENLİ, EMİN 2.KASA
 2160. Sail seyl DENİZ YOLCULUĞU
 2161. Sailor seylır DENİZCİ
 2162. Sake seyk HATIR, UĞRUNA
 2163. Salad selıd SALATA
 2164. Salary selıri MAAŞ
 2165. Sale seyl SATIŞ
 2166. Salt solt TUZ
 2167. Same seym AYNI, FARKSIZ
 2168. Sand send KUM
 2169. Sandal sendl SANDALET
 2170. Sandwich sendwic SANDVİÇ
 2171. Satisfy setısfay TATMİN ETMEK
 2172. Saturday setırdey CUMARTESİ
 2173. Save seyv 1.KORUMAK 2.TASARRUF ETMEK
 2174. Say sey DEMEK, SÖYLEMEK
 2175. Scale skeyl 1.ÖLÇEK 2.TART
 2176. Scarce skers KIT
 2177. School skuul OKUL
 2178. Science sayıns BİLİM
 2179. Scissors sizız MAKAS
 2180. Score skoor SKOR
 2181. Scrape skreyp KAZIMAK, SÜRTMEK, ARTIK, PİSLİK
 2182. Scratch skreç 1.TIRMALAMAK 2.KAŞIMAK
 2183. Scream skriim ÇIĞLIK
 2184. Screen skriin 1.EKRAN 2.PERDE, PERDELEMEK
 2185. Screw skru VİDALAMAK, VİDA, KAZIKLAMAK
 2186. Sea sii DENİZ
 2187. Search sörç ARAŞTIRMAK
 2188. Seashore siişor DENİZ KIYISI
 2189. Season siizn MEVSİM, SEZON
 2190. Seat siit OTURULACAK YER
 2191. Second sekınd 1.SANİYE 2.İKİNCİ
 2192. Secret sikrıt GİZ, SIR
 2193. Secretary sekrıtri SEKRETER
 2194. Section sekşn KISIM, BÖLÜM
 2195. See sii 1.GÖRMEK 2.FARK ETMEK 3.ANLAMAK
 2196. Seed siid 1.TOHUM 2.ÇEKİRDEK
 2197. Seek siik ARAMAK, SORUŞTURMAK
 2198. Seem siim GÖRÜNMEK
 2199. Seize siiz KAPMAK, HIZLA BİR ŞEYİ ELE GEÇİRMEK
 2200. Seldom seldım ARA SIRA, SIK DEĞİL
 2201. Select sılekt SEÇMEK
 2202. Selection sılekşn SEÇİM
 2203. Selfish selfiş BENCİL
 2204. Sell sell SATMAK
 2205. Semi semi YARI
 2206. Send send GÖNDERMEK
 2207. Sense sens DUYU
 2208. Senseless senslıs 1.APTALCA 2.BİLİNÇSİZ
 2209. Sensible sensibıl AKILLI
 2210. Sensitive sensitiv DUYARLI, ALINGAN
 2211. Sentence sentıns 1.CÜMLE 2.HÜKÜM GİYME,MAHKUM OLMA (A Life sentence)
 2212. Separate seprıt AYRI, AYIRMAK
 2213. September septembır EYLÜL
 2214. Serial siiriıl SERİ (T.V ,radyo,hikaye v.b )
 2215. Serious siiriıs CİDDİ
 2216. Sermon sörmın VAAZ
 2217. Servant sörvınt HİZMETÇİ
 2218. Serve sörv 1.HİZMET ETMEK 2.SERVİS YAPMAK
 2219. Service sörvis SERVİS
 2220. Set set AYARLAMAK, YERLEŞTİRMEK, HAZIRLAMAK
 2221. Settle setl 1.DURUP DİNLENMEK 2.ALIŞMAK 3.YERLEŞMEK
 2222. Settlement setlmınt ANLAŞMA
 2223. Several sevrıl BİR KAÇ
 2224. Severe sıviır SERT, CİDDİ
 2225. Sew sou DİKİŞ DİKMEK
 2226. Shade şeyd GÖLGE, GÖLGELEMEK
 2227. Shadow şedou HARANLIK, GÖLGE
 2228. Shadow şedou İZLEMEK (gizlice)
 2229. Shake şeyk SARSMAK
 2230. Shame şeym UTANÇ
 2231. Shape şeyp ŞEKİL, FORM
 2232. Share şeyr PAYLAŞTIRMAK, PAYLAŞMAK, PAY
 2233. Sharp şarp 1.KESKİN 2.TAM TAMINA 3.ZEKİ
 2234. Sheep şiip KOYUN, KOYUNLAR
 2235. Sheet şiit 1.ÇARŞAF 2.İNCE TABAKA
 2236. Shell şel 1.KABUK 2.BOMBALAMAK
 2237. Shelter şeltır SIĞINMAK
 2238. Shine şayn PARLAMAK, PARLATMAK
 2239. Ship şip GEMİ, GEMİYLE YOLLAMAK
 2240. Shirt şört GÖMLEK
 2241. Shock şak ŞOK, ŞOK ETMEK
 2242. Shoe şuu AYAKKABI
 2243. Shoot şuut 1.ATEŞ ETME,ŞUT ATMA 2.FİLM ÇEKME 3.TOMURCUK
 2244. Shop şap DÜKKAN, ALIŞVERİŞ YAPMAK
 2245. Shopping şaping ALIŞVERİŞ
 2246. Shore şoor KIYI
 2247. Short şort 1.KISA 2.ANİDEN
 2248. Shortly şortli 1.KISA BİR ZAMAN SONRA 2.KISACA
 2249. Shot şat ATIŞ
 2250. Shoulder şouldır OMUZ
 2251. Shout şaut BAĞIRMAK
 2252. Show şou GÖSTERMEK, GÖSTERİ
 2253. Shower şauır 1.DUŞ, DUŞ ALMAK 2.SAĞANAK YAĞMUR
 2254. Shut şat KAPATMAK (kapı,pencere v.b ) SHUT UP=SUS
 2255. Shy şay UTANGAÇ
 2256. Sick sik HASTA
 2257. Side sayd 1.KENAR,YAN,TARAF SIDEEFFECT=YAN ETKİ 2.TARAF TUTMAK
 2258. Sport sport SPOR
 2259. Spot spat 1.KÜÇÜK YUVARLAK İŞARET 2.BEN (ciltteki) 3.LEKE
 2260. Spot spat 1.LEKELEMEK 2.TANIMAK,AYIRMAK
 2261. Spread spred YAYILMAK, YAYMAK
 2262. Spring spring 1.İLKBAHAR 2.YAY 3.ÜSTÜNE ATLAMAK 4.PINAR
 2263. Spy spay CASUS
 2264. Square skueır KARE
 2265. Staff staaf ELEMAN, MEMUR
 2266. Stage steyc 1.EVRE SAFRA 2.SAHNE
 2267. Stain steyn LEKELEMEK
 2268. Stair steyr MERDİVEN
 2269. Stamp stemp PUL, DAMGA, DAMGALAMAK
 2270. Stamp stemp AYAKLA BASMAK, EZMEK
 2271. Stand stend 1.AYAKTA DURMAK,BULUNMAK 2.STAND IN=DUBLÖRLÜK YAPMAK
 2272. Standard standırd STANDART
 2273. Star star YILDIZ
 2274. Stare steyr UZUN SÜRE BAKMAK
 2275. Start start BAŞLAMAK, BAŞLANGIÇ
 2276. State steyt 1.DEVLET 2.DURUM
 2277. State steyt SÖYLEMEK VEYA YAZMAK(bir şeyi)
 2278. Station steyşn İSTASYON, DURAK
 2279. Stay stey KALMAK
 2280. Steady stedi SABİT
 2281. Steal stiil ÇALMAK
 2282. Steam stiim BUHAR
 2283. Steer stiir DİDON, YÖNLENDİRMEK (bisiklet,motor,sandal,vs.)
 2284. Step step 1.ADIM, ADIM ATMAK 2.ÜVEY
 2285. Stick stik SOPA, BASTON
 2286. Stick stik YAPIŞTIRMAK, DEĞDİRMEK, YAPIŞMAK
 2287. Stiff stif KOLAY BÜKÜLMEYEN, SERT
 2288. Still stil 1.HAREKETSİZ, SAKİN 2.HALA
 2289. Stir stör 1.KARIŞTIRMAK (çay v.b) 2.HAREKET ETTİRMEK
 2290. Stock stok 1.STOK, STOK YAPMAK 2.HİSSE SENEDİ
 2291. Stocking stoking KADIN ÇORABI
 2292. Stomach stomak MİDE
 2293. Stone stoun 1.TAŞ 2.MEYVE ÇEKİRDEĞİ 3.(6.3)Kg.
 2294. Stop stap STOP, DURMAK, NOKTA, DURAK
 2295. Store stoor DÜKKAN, DEPOLAMAK
 2296. Story stori ÖYKÜ ,HİKAYE
 2297. Stove stouv SOBA
 2298. Straight streyt DÜZGÜN, EN KISA YOLDAN
 2299. Strange streync GARİP, TUHAF
 2300. Straw strow 1.SAMAN 2.KAMIŞ (bardak için v.b) 3.HASIR
 2301. Strawberry strowbri ÇİLEK
 2302. Stream striim IRMAK
 2303. Street striit CADDE
 2304. Strength strength GÜÇ, KUVVET
 2305. Stress stres BASTIRMAK(üzerine basa basa konuşmak), STRES
 2306. Stretch streç 1.GERİNMEK,GERMEK 2.BİR KEREDE 3.TOPRAK PARÇASI
 2307. Strict strikt KATI (katı kuralları olan)
 2308. Strike strayk 1.GREV YAPMAK, GREV 2.VURMAK
 2309. String string İP,TEL
 2310. Strip strip SOYMAK, SOYUNMAK
 2311. Stripe strayp 1.ŞERİT,ÇİZGİ 2.KIRBAÇ CEZASI
 2312. Stroke strouk 1.ÇARPIŞ 2.FELÇ 3.OKŞAMAK
 2313. Strong strong GÜÇLÜ
 2314. Struggle stragl 1.KAVGA ETMEK 2.ÇABA
 2315. Student studınt ÖĞRENCİ
 2316. Study stadi ÇALIŞMAK, OKUMAK, İNCELEMEK
 2317. Stuff staf 1.CİSİM , ŞEY 2.TIKIŞTIRMAK
 2318. Stupid stüupid APTAL
 2319. Subject sabcıkt 1.KONU 2.ÖZNE
 2320. Submarine sabmıriin DENİZALTI
 2321. Suburb sabörb BANLİYÖ
 2322. Subway sabwey ALT GEÇİT , ALT YOL
 2323. Succeed sıksiid 1.BAŞARMAK 2.YERİNİ ALMAK
 2324. Success sıkses BAŞARI
 2325. Succession sıkseşn ARDARDA ,DEVAMLI
 2326. Such saç 1.BUNUN GİBİ 2.BU KADAR
 2327. Suck sak EMMEK
 2328. Sudden sadn ANİ
 2329. Suffer safır ACI ÇEKMEK
 2330. Sugar şugır ŞEKER
 2331. Suggest sıcest ÖNERMEK
 2332. Suggestion sıcesşn ÖNERİ
 2333. Suit suut 1.YAKIŞMAK 2.UYGUN GELMEK 3.TAKIM ELBİSE
 2334. Sum sam TOPLAM
 2335. Summer samır YAZ
 2336. Sun san GÜNEŞ
 2337. Sunday sandey PAZAR (günü )
 2338. Sunshine sanşayn GÜNEŞ IŞIĞI
 2339. Suntan santen BRONZ RENGİ (ciltte)
 2340. Super suupır SÜPER
 2341. Superb supörb HARİKA, ÇOK GÜZEL
 2342. Superstition supıstişn BATIL İNANÇ
 2343. Supper sapır YEMEK (günün son yemeği)
 2344. Supply sıplay SAĞLAMAK, MİKTAR
 2345. Support sıport TAŞIMAK, YARDIM ETMEK, TARAF TUTMAK, DESTEKLEMEK
 2346. Suppose sıpouz SANMAK
 2347. Sure şuır EMİN, KESİN
 2348. Surface sörfıs YÜZEY
 2349. Surname sörneym SOYADI
 2350. Surprise sıprayz 1.ŞAŞIRTMAK 2.SÜRPRİZ
 2351. Surround sıraund ÇEVRELEMEK
 2352. Suspect sıspekt ŞÜPHELENMEK
 2353. Swallow swalou 1.YUTMAK 2. KIRLANGIÇ
 2354. Swear sweır 1.YEMİN ETMEK 2.KÜFRETMEK
 2355. Sweep swiip SÜPÜRMEK
 2356. Sweet swiit TATLI
 2357. Swell swel ŞİŞMEK, KALINLAŞMAK
 2358. Tour tuır TUR
 2359. Towards tıwordz DOĞRU (ona doğru, akşama doğru)çok yakın sonlarında
 2360. Towel tauıl HAVLU
 2361. Tower tauır KULE
 2362. Town taun KASABA
 2363. Toy toy OYUNCAK
 2364. Trace treys İZ, İZ SÜRMEK
 2365. Track trek İZ SÜRMEK, TAKİP ETMEK
 2366. Trade treyd 1.TİCARET 2.İŞ
 2367. Traffic trefik TRAFİK
 2368. Train treyn 1.EĞİTMEK 2.STAJ YAPMAK 3.TREN
 2369. Training treyning EĞİTİM,ÖĞRETİM
 2370. Transfer trensför TRANSFER
 2371. Translate trenzleyt ÇEVİRİ , TERCÜME
 2372. Transport trensport TAŞIMACILIK
 2373. Travel trevl YOLCULUK YAPMAK
 2374. Tray trey TEPSİ
 2375. Treasure trejır HAZİNE
 2376. Treat triit 1.DAVRANMAK,MUAMELE ETMEK 2.TEDAVİ ETMEK 3.İKRAM
 2377. Treatment triitmınt 1.DAVRANIŞ 2.TEDAVİ
 2378. Tree trii AĞAÇ
 2379. Trial trayıl 1.DENEME,TEŞEBBÜS 2.DURUŞMA 3.TRIALBALANCE = MİZAN
 2380. Tribe trayb KABİLE
 2381. Trick trik 1.HİLE,HİLE YAPMAK 2.OYUN (kağıt oyunları vb.)
 2382. Trip trip 1.GEZİ 2.ÇELME TAKMAK
 2383. Triumph trayamf ZAFER, UTKU
 2384. Trouble trabl DERT, DERT ETMEK
 2385. Trousers trauzız PANTOLON
 2386. True truu DOĞRU, GERÇEK
 2387. Trunk trang 1.AĞAÇ GÖVDESİ 2.SANDIK 3. FİL HORTUMU
 2388. Trust trast GÜVENMEK
 2389. Truth truth GERÇEK
 2390. Try tray DENEMEK, DENEME
 2391. Tube tüub TÜP
 2392. Tuesday tüuzdey SALI
 2393. Tune tüun 1.AKORD ETMEK, AYARLAMAK, 2.EZGİ
 2394. Tunnel tanl TÜNEL
 2395. Turkey törki 1.HİNDİ 2 TÜRKİYE
 2396. Turn törn DÖNMEK, DÖNÜŞ 2.It's your turn=Sıra sende
 2397. Twice tways İKİ KEZ
 2398. Twist twist ÇEVİRMEK(kuvvetlice), KIVIRMAK,BURKULMAK
 2399. Type tayp 1.ÇEŞİT, TİP 2.DAKTİLOYLA YAZMAK
 2400. Typical tipikıl TİPİK
 2401. Ugly agli ÇİRKİN
 2402. Umbrella ambrela ŞEMSİYE
 2403. Unable aneybl MUKTEDİR OLMAMAK
 2404. Uncle ankl DAYI, AMCA
 2405. Unconscious ankanşıs BİLİNÇSİZLİK
 2406. Under andır ALTTA, ALTA
 2407. Underclothes andıkloudz İÇ ÇAMAŞIRI
 2408. Understand andıstend ANLAMAK
 2409. Unemployment animploymınt İŞSİZLİK
 2410. Unfair anfeir ADALETSİZ
 2411. Unfavourable anfeyvırıbl HOŞA GİTMEYEN
 2412. Unhappy anhepi MUTSUZ
 2413. Unhealthy anhelthi SAĞLIKSIZ
 2414. Uniform yuniform 1.ÜNİFORMA 2.TEK TİP
 2415. Union yunyın 1.SENDİKA 2.BİRLEŞME
 2416. Unite yunayt BİRLEŞMEK
 2417. University yunivörsıti ÜNİVERSİTE
 2418. Unknown announ BİLİNMEYEN
 2419. Unless anles OLMADIKÇA
 2420. Unlikely anlaykli AZ İHTİMALLE
 2421. Unload anloud BOŞALTMAK (yük boşaltmak)
 2422. Unlock anlok KİLİDİ AÇMAK
 2423. Until antil KADAR (belli bir zamana kadar)
 2424. Up ap 1.YUKARI 2.DİKİNE 3.TÜMÜYLE
 2425. Up-To-Date ap tı deyt BUGÜNE KADAR
 2426. Upper apır ÜST
 2427. Upset apset 1.ENDİŞELENDİRMEK 2.DEVİRMEK
 2428. Upstairs apsteız ÜST KAT, YUKARISI
 2429. Upward apwıd YUKARIYA DOĞRU
 2430. Urge ööc DÜRTME, (ısrar ederek ) YAPTIRMA ,ZORLAMAK
 2431. Urgent ööcınt ACİL
 2432. Us as BİZE
 2433. Use yuus 1.KULLANIM 2.FONKSİYON
 2434. Use yuuz KULLANMAK
 2435. Useful yuusfl KULLANIŞLI
 2436. Usual yujl OLAĞAN
 2437. Vacant veykınt 1.BOŞ 2.AÇIK (bir iş yerinde)
 2438. Vain veyn GEREKSİZ, BOŞUNA
 2439. Valley veli VADİ
 2440. Valuable velyubl DEĞERLİ
 2441. Value velyu DEĞER
 2442. Variety verayıti 1.FARK 2.ÇEŞİTLİLİK, ÇEŞİT
 2443. Various veırıis DEĞİŞİK, ÇEŞİTLİ
 2444. Vegetable vectıbl SEBZE
 2445. Vehicle viikıl TAŞIT ARACI ( kamyon,TIR,araba v.b )
 2446. Very veri ÇOK, TAM
 2447. Veto viitou VETO, VETO ETMEK
 2448. Victim viktım KURBAN, KAZAZEDE
 2449. Victor viktır GALİP
 2450. Victory viktri UTKU, ZAFER, YENGİ
 2451. View viu GÖRÜNÜM, MANZARA
 2452. Villa vilı VİLLA
 2453. Village vilıc KÖY
 2454. Vine vayn BAĞ
 2455. Violent vaylınt KABA KUVVET KULLANAN, ŞİDDET
 2456. Visa viizı VİZE
 2457. Visible vizıbl GÖRÜNEN
 2458. Wife wayf KARI (eş)
 2459. Wig wig PERUK
 2460. Wild wayd VAHŞİ
 2461. Will wil 1.İRADE 2.İSTEK 3. VASİYET 4.GELECEK ZAMAN EKİ
 2462. Win win KAZANMAK
 2463. Wind waynd SARMAK, KURMAK (saat v.b )
 2464. Wind wind RÜZGAR
 2465. Window windou PENCERE
 2466. Wine wayn ŞARAP
 2467. Winter wintır KIŞ
 2468. Wipe wayp SİLMEK, KURULAMAK (havluyla vs.)
 2469. Wire wayır 1.TEL 2.TELGRAF
 2470. Wireless wayılıs TELSİZ
 2471. Wise wayz ZEKİ, AKILLI
 2472. Wish wiş İSTEK, İSTEMEK
 2473. With with İLE
 2474. Withdraw withdro 1.ÇEKMEK 2.GERİ ÇEKİLMEK 3.SIZMAK
 2475. Within widin İÇİNDE
 2476. Without widaut SAHİP OLMAYARAK, YANINDA OLMADAN
 2477. Witness witnıs TANIK, TANIKLIK ETMEK
 2478. Wolf wulf KURT
 2479. Woman wumın KADIN
 2480. Wonder wandır 1.MERAK ETMEK 2.ŞAŞIRMAK
 2481. Wonderful wandıfl ŞAŞIRTICI, HARİKA
 2482. Wood wuud ODUN
 2483. Wool wuul YÜN
 2484. Word wööd SÖZCÜK, KELİME
 2485. Work wörk ÇALIŞMAK, İŞ
 2486. Worker wörkır İŞÇİ
 2487. World wörld DÜNYA
 2488. Worm wörm SOLUCAN
 2489. Worry wöri ENDİŞELENMEK
 2490. Worse wörs DAHA KÖTÜ
 2491. Worst wörst EN KÖTÜ
 2492. Worth wörth DEĞERİNDE OLMAK, DEĞERDE
 2493. Wound wuund YARALAMAK, YARA
 2494. Wrap rep PAKETLEMEK, SARMAK
 2495. Wreck rek HURDA, ENKAZ ,ÇARPIŞMA,MAFOLMA
 2496. Write rayt YAZMAK
 2497. Wrong rong YANLIŞ
 2498. X-Ray eks rey RÖNTGEN IŞINI, X IŞINI
 2499. Yacht yat YAT (deniz taşıtı )
 2500. Yard yard AVLU
 2501. Year yiır YIL
 2502. Yellow yelou SARI
 2503. Yes yes EVET
 2504. Yesterday yestıdey DÜN
 2505. Yet yet HALA, ŞİMDİYE KADAR, HENÜZ
 2506. Yield yiild 1.ÜRÜN VERMEK 2.DIŞARI VERMEK 3.TESLİM OLMAK
 2507. Yoghurt yogıt YOĞURT
 2508. Yolk youk YUMURTANIN SARISI
 2509. Young yang GENÇ
 2510. Your yoor SENİN, SİZİN
 2511. Youth yuuth GENÇLİK
 2512. Zero zirou SIFIR
 2513. Zip zip FERMUAR
 2514. Zone zon BÖLGE
 2515.  
 
 


Bugün 8 ziyaretçi sitemize geldi ! Telif hakkı yaren mobilya tüm hakları saklıtır...
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=